• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chữ Chi_Rho và con cá

conca

Ý nghĩa Chữ Chi_Rho và con cá

 

 

Tâm

tam00

Có một tử tù kia suốt đời làm việc tội lỗi, giết người,...

Đồng Tế - Concelebration

dongte 1

Khi có nhiều linh mục cùng cử hành Thánh Lễ, gọi là đồng tế, nhưng khi có nhiều linh mục cùng cử hành bí tích khác, như xức dầu bệnh nhận, giải tội… thì phải gọi cách nào?


Tu thân

thuthan

Sau Công Nghị Giáo Phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan Baotixita...

Chất vấn, tuân vấn

priest


Có người hỏi tôi: Thuật từ chất vấn có nghĩa là tra hỏi, có ý hỏi tội, hàm ý khinh bỉ, chê bai, chỉ trích.