• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tạo Vật: "Tạo Hoá" hay ....

taovat

Tạo Vật: "Tạo Hoá" hay "vật thụ tạo" ?

Một số biểu tượng Kitô giáo

chimbonong

Ý nghĩa một số biểu tượng Kitô giáo

 

 

Xưng tội qua điện thoại....?

xungtoi

Xưng tôi qua điện thoại hay tham dự thánh lễ qua truyền hình được không?

Ý nghĩa của Haleluia

tnhalleluia

Haleluia có nghĩa là ca ngợi Đức Chúa.

 

 

Chữ viết tắt về các Dòng Tu...

ongoi

Tìm hiểu các chữ viết tắt về các Dòng Tu, Hội Đoàn và Chức Vị...

Giúp nhớ Tân Ước

tanuoc1

Không biết kinh thánh là không biết Chúa KitôLời nói cụ già Simêon...

simeontn

Sao cụ già Si-mê-on lại nói “Chúa Giêsu là dấu cho nhiều người chống đối?”

Ý nghĩa của Amen

Amen

 Amen nghĩa là gì?

 

 

Nhập thế, nhập thể?

nhapthe

Con Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta là ân huệ lớn nhất ...

Ý nghĩa Alpha và Omega

omega

 Thiên Chúa là khởi nguyên và là cùng đích

 

 

Tìm hiểu Hội Đồng Giáo Xứ

hdgx

Theo tinh thần Công Đồng, Giáo Luật 1983...


Thế giới kinh thánh Cựu Ước

cuuuoc

Khám phá thế giới Kinh Thánh Cựu Ước.

Ý nghĩa tên gọi Môsê, Pharaô...

mosestn

Ý nghĩa tên gọi Môsê, Pharaô, Manna và Giôsuê

 

 

Thánh giá Đamianô và Bênêđictô

tgdamiano

Thánh giá Đamianô và Bênêđictô

 

 

Ý nghĩa tên gọi của các Tổ Phụ

abraham1

Ý nghĩa tên gọi các Tổ Phụ  Apraham, Isaac, Giacop...

 

 

Lịch sử chuỗi Mân Côi

tnchuoimancoi

 Ai là tác giả chuỗi Mân Côi?

Quá trình hình thành Tân Ước

cuuuoc

Quá trình hình thành và lưu truyền Kinh Thánh Tân Ước

 

 

Ý nghĩa bứac ảnh Đức Mẹ

ducme

Ý nghĩa bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Biểu tượng Kitô giáo (tt)

traitim

Một số biểu tượng Kitô giáo tiếp theoÝ nghĩa Thánh Giá

thanhgia1

Cây Thánh Giá, Biểu Tượng Thánh Thiêng Của Kitô Giáo