• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ta cố gọi những giác quan

“để ghi cho hậu thế phút mơ màng”

(dẫn từ thơ Vũ Hoàng Chương)


Lc 9: 18-24

Phút mơ màng Lời Chúa dạy, nay thánh sử đà ghi chú cũng rất nhiều. Ghi, cả về cuộc sống của đầng thánh hiền mà mọi người trân trọng, như trình thuật rày vẫn kể.

Trình thuật, nay thánh sử Luca lại đã kể về việc Chúa khen ngợi thánh Gioan Tiền Hô say sê lập cuộc sống ở sa mạc, đầy khắc kỷ. Sống khắc kỷ suốt đời người, thánh Gioan đã thiết lập Nước Trời như Chúa muốn. Mừng kính sinh nhật thánh Gioan còn là dịp để ta tìm hiểu xem ý định của Chúa về việc lập Vuơng Quốc Nước Trời, có khác cộng đoàn Nhà Chúa, thánh nhân lập ra không.

Về cộng đoàn Nước Trời như người ở đời nhận xét, tác giả Josephus đã tóm tắt ý tưởng về thánh Gioan như phần đông rất nhiều người thời đó vẫn quan niệm. Chúng nhân quan niệm rằng: ông là một vĩ-nhân đã khích-lệ nhiều người Do-thái hãy sốt sắng phụng thờ Thiên Chúa và sống công bằng với muôn người. Thánh-nhân chính là người đã mời gọi tất cả hãy đến nhận thanh-tẩy nơi giòng chảy ở Gio-đan. Tác giả này cũng không nói gì về nơi sinh, chốn ở cùng gia đìng giòng tộc của ông hết.

Riêng thánh Máccô lại thêm vào mà bảo: thánh Gioan là nhà khắc kỷ rất đáng kể. Ngài là người của sa-mạc, là vị khổ tu lôi kéo rất nhiều người.  

“Kìa một cõi trăm hình muôn vạn tiếng,

Đương dần phai dần hiện tắt rời vang.

Ta cố gọi những giác quan lười biếng,

Để ghi cho hậu thế phút mơ màng.”

(Vũ Hoàng CHương – Chết Nửa Vời)

Hậu thế hôm nay, tuy có chết nửa vời, vẫn còn nhớ. Và, cũng ghi lại phút mơ màng khi nhòn lại cuộc sống của thánh-nhân từng lên tiếng. Tiếng của ngài vẫn làw tiếng vang trong sa-mac5 mong chờ người đến với Chúa, mà thở than. Thở và than, không chỉ chuyện buồn chá, mà cả những chuyện dân gian, thường nhật ở cõi đời trần thế, quyết vui luôn.

Lm Nguyễn Đức Vinh Sanh

Mai Tá lược dịch