• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng đoàn Diễm Phúc – Vĩnh Long

Vào năm1974, Cha Phaolô Thảnh chia sẻ lại sơ sở này để nhà dòng lập một Cô nhi viện với tên gọi “Cô nhi viện Diễm Phúc”. Năm 1975, cô nhi bị giải thể,…

Vào năm 2001, qua 25 năm nhà nước sử dụng, Hội Dòng được nhận lại cơ sở này. Hiện nay, toàn bộ cơ sở được gia cố và dùng làm trường Mầm non: “Trường Mầm Non Diễm Phúc”.

Một số hình ảnh

IMG 4273

IMG 4267

IMG 4257

IMG 4264

IMG 4295

IMG 4320

IMG 4236

IMG 4238

IMG 4245

IMG 4349

Địa chỉ:  Trường Mẫu Giáo Diễm Phúc

5 /1A – Phạm Hùng – Phường 9

Thị xã Vĩnh Long - Tp Vĩnh Long

ĐT: 070 3829856