• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Tổng Kết Năm Học 2015-2016

nendiemphuc

Trường Mầm Non diễm Phúc: Tổng kết năm học 2015-2016

Lễ Tổng Kết Năm Học 2012 - 2013

loplanen

 Mở đầu của buổi tổng kết năm học là chương trình văn nghệ do các bé của các khối Mầm

Trường Mầm Non diễm Phúc: Tổng kết năm học 2014-2015

diemphucnen

Tiếng ve sâu ngân nga trên những vòm lá, báo hiệu một mùa hè nữa lại về

Cộng đoàn Diễm Phúc – Vĩnh Long

nendiemph

Vào năm1974, Cha Phaolô Thảnh chia sẻ lại sơ sở này để nhà dòng lập một Cô nhi viện...