• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trở lại đời sống kitô hữu bình thường, ca ngợi và tạ ơn

thanhlebt

các nước giàu có trên thế gii, vi rút đang rút lui trước khi có vc xin.

Tơn Chúa!

Ti mt s nơi, đi sng giáo x và các thánh lđang tr li bình thường. Nhiu người công giáo, đc bit các nhà x, h hài lòng: điu quen thuc đang tr li.

Nhưng trước khi tr v vi nhng cách quen thuc mình, chúng ta nên xem li. Mt hình thc bình thường mi có th phù hp vi phúc âm nhiu hơn so vi điu bình thường và quen thuc.

Thiêng liêng và phàm trn

Xuyên sut vũ tr, hu hết các tôn giáo đu có s phân bit rch ròi gia thánh thiêng vàđiu đơn sơ, gia thiêng liêng và phàm trn, gia tôn giáo và thi thượng, bình thường.

Mt là tuyt vi, cái kia chđó”, chuyn hàng ngày ch làvt đó”.

Tôn giáo có đc đim là lâu dài và trang trng, thế gii bao quanh chúng ta vn khô héo dùđó là nơi chúng ta sng, chúng ta làm vic.

S phân bit này không ging vi thuyết nh nguyên luân lý, mt thế gii thin vàác đang chiến tranh, như, lúc này lúc khác trong lch s, người Manikêô lưỡng nguyên đã sng vi nó, đã thm nhp vào kitô giáo.

Nó cũng ging như khi chúng ta dùng áo qun: có nhng bđ làm vic hàng ngày, tin li và thc tin, có nhng b dành cho nhng dp l lc trng đi, b vía đp nht đ mc trong nhng dp đc bit.

Các tôn giáo cđi ca Hy Lp và La Mã tp trung vào thành ph có l là nhng cách tt nht nói lên s khác bit này.

Vi h, đn đài tượng trưng cho cái gì linh thiêng và bên trong đn thđược đánh du khác vi nơi bình thường. Vi h, đó là nơi các tư tế hành s: tư tế làm vic bên trong khu vc thánh, nhân danh người vĩđi chưa được ty uế.

Phi xoa du các v thn, phi tìm kiếm s giúp đ và bo v ca h: n cười nhân hu ca h là cn thiết cho hnh phúc ca thành ph. Li ích thiêng liêng này đòi hi con người phc v trong tinh thn hy sinh.

Mt bàn th Hy Lp cđi được tìm thy trong ln khai qut ti Banias [Caesarea Philippi] t mt gia đình giàu có và có mt cái chu đng rượu được dâng lên các v thn.

thoathuan

Đó là “tha thun gia thành ph và các v thn; vi các v tư tế khác nhau làm trung gian.

Mi quan h này được tóm gn trong ba t: do ut des (“Tôi cho bn đ bn cho tôi”) và các tư tế (có nhiu t khác nhau đ nói v tư tế trong tiếng la-tinh) hot đng nhưngười trung gian.

Trong thế gii đến t kitô giáo này có mt cái nhìn rt khác mt cái nhìn tn căn hơn, đa s các người tr li kitô giáo vào thi đim đó dường như đã thc hin được.

V thn ca tt c

Đi vi người theo Thiên Chúa Giáo, toàn b vũ tr mi th nh nht t viên đá dưới chân cho đến mt tri, mt trăng và các vì sao đu là công trình ca Chúa.

Thiên Chúa đã to dng ra chúng trong t do và Thiên Chúa còn hơn c s sáng to vô hn.

Cú sc ca điu này đãđược Hermes ghi li vào thế k th hai trong mt câu rt hay khiến mi người ngoi giáo phi choáng váng: các tín hu kitô tin rng Chúa to dng mi chuyn t hư vô” (creatio ex nihilo).

Tt cđu tùy thuc vào ý mun và tình yêu ca Chúa. Tt cđu bình thường so vi Chúa. Ch có Chúa là Thánh.

Nói mt cách khác, toàn b công trình sáng to là mt không gian thiêng liêng bi vì nó là tác phm ca Chúa. và biến đi khí hu?

Đó là lý do vì sao, ví d khi Giáo hoàng Phanxicô nói v cuc khng hong sinh thái, ngài đ cp đến chđ tôn giáo.

Điu này có th gây khó chu ln cho nhng người phn đi biến đi khí hu, h không xem đây là công vic ca h.

Nhưng đó là công vic h, công vic ca tt c mi người (người do thái giáo, kitô giáo, hi giáo), nhng người tuyên b Thượng đế không phi là mt sinh vt có thêm trong vũ tr, mà là nguyên nhân không th lường hết ca mi con người. và phng v?

Điu này cũng có nghĩa là dù tôi đâu, tôi cũng có th gn gũi vi Chúa như bt k nơi nào khác. To dng là ngôi đn ca chúng ta. Vì thế, Thánh Gioan đã nói: Này ch, hãy tin tôi: đãđến gi các người s th phượng Chúa Cha, không phi trên núi này hay ti Giêrusalem… Nhưng giđãđến và chính là lúc này đây gi nhng người th phượng đích thc s th phượng Chúa Cha trong thn khí và s tht, vì Chúa Cha tìm kiếm nhng ai th phượng Ngài như thế. Thiên Chúa là thn khí, và nhng k th phượng Người phi th phượng trong thn khí và s tht (Ga 4, 21-24).

Bt c con người đâu, đó Thượng đế hin din vàđó con người có th hin din vi Thượng đế.

Tình yêu Thiên Chúa m rng ra cho mi người, nên mi người có th, và có phm giá, đng trước s hin din ca Thiên Chúa và dâng li th phượng.

Do đó, chúng ta đng khi, nh Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cu bàu cho thế gii trong li cu nguyn giáo dân.

Tt c chúng ta, không phi ch mt vài người được chn đc bit, được bước vào trong s hin din thiêng liêng. Và điu này có nghĩa chúng ta là dân thánh.

Đó cũng là lý do vì sao các tín hu kitôđu tiên không bao gi gi người lãnh đo ca h là thy tế l (sacerdote) nhưng là bc cao niên (presbuteroi).

Vào thi đim các tín hu kitô bt đu dùng ch thy tế l, sacerdote, đ gi nhng người ch trì Bí tích Thánh Th, hđã nghĩ theo cách ngoi giáo v mt người được chn hành s thay mt hnơi thiêng liêng.

Người tín hu kitô lúc đóđã quên tiếng khóc ca Thánh Irênê: Tín hu kitô, hãy ý thc v phm giá ca mình và ch có mt người được chn, mt linh mc duy nht trong Lut Mi: Chúa Giêsu.

Ngài là “v tư tế cao trng đng đu nhà Thiên Chúa (Dt 10: 21), và chúng ta tt clà ging nòi được tuyn chn, là hàng tư tế vương gi, là dân thánh, dân riêng ca Thiên Chúa, (1Pr 2: 9) là nhng người cu nguyn qua Ngài.

Trong mt sp xếp trang trng theo truyn thng, bàn ca cng đoàn có mt cái gìđó, nhưng không có nghĩa là nó lý tưởng.

Và nếu mi to vt đu đến t Chúa và tt c ph thuc vào Ngài, thì vic buôn bán vi Chúa là phm thượng, và thái đ yêu thương vì tình yêu là thái đ biết ơn.

Chúng ta phi là mt dân tc biết ơn. Chúng ta phi nh nhng gì Chúa đã làm cho chúng ta trong to dng và trong Chúa Kitô, tơn qua Đng Thượng phm ca chúng ta. Vì thế tên ca đi hi chúng ta làtơn, là Thánh Th.

Vic chúng ta vô cđt cho nó mt tên khác, thánh l là li cnh báo v vic chúng ta đã d dàng biến nó thành mt hành đng phc v theo mô hình ngoi giáo.

Đáng bun thay, nhiu người còn không hiu (khi cha x dùng nó trên bng thông báo), mt triu chng ca chng hay quên đến như thế nào!

“Vườn thiêng cũng không, bàn th cũng không

Vào cui thế k th hai, Menucius Felix, nhà bin giáo ca kitô giáo, người đã quá hiu v s khác bit gia tm nhìn ca người ngoi giáo và kitô giáo, đã làm cho điu này tr thành tiếng khóc ln ca ông.

Hành đng cao c ca ca ngi và tơn đã din ra ti mt bàn tic: đó là ba ăn chung được chia s ca cng đoàn khi Chúa Kitô gia chúng ta.

Chúng ta không cn phi đến mt nơi đc bit; hành đng tơn ca chúng ta din ra trong thế gii bình thường ca bàn ghế hàng ngày trong đi sng chúng ta. Chính trong mi ba ăn mà chúng ta được mi gi đ thc hin Bí tích Thánh Th.

Ch khi tơn mt mình hay trong gia đình, chúng ta mi có thđánh giá cao s t hp trong mt gia đình rng ln, nơi anh ch em trong Chúa, dâng ba ăn vi tm lòng biết ơn.

Ngay c chiếc bàn đơn gin nht, tin dng nht cũng có th tr thành nơi chn thiêng liêng cho người tín hu, nếu nhng người đã chu phép ra ti quây qun chung quanh bàn, kết hip vi Chúa Kitô, dâng lên Cha trên tri ca chúng ta.

Chúng ta va tri qua mười lăm tháng k l: không có mt bui t hp thc s nào đđng quanh bàn ca Chúa và chia s bánh và chén ca Ngài cùng vi các anh ch em ca chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta không làm thánh th ngay ti bàn ăn ca mình và không xem vic tơn như mt đc đim cơ bn trong cuc sng chúng ta biết ơn v cuc sng, v sc khe, v người thân yêu, v người láng ging, v tt c nhng người chăm sóc người bnh, v nhng ai làm cho cuc sng có th sng được thì chúng ta có th b l cái nhìn căn bn ca đi sng kitô.

Chúa đây, Đng đã sng li gia chúng ta trong cuc đi ca chúng ta. Và chính trong đi sng bình thường ca chúng ta mà nh Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà chúng ta phi hành đng theo thánh th.

“Điu bình thường mi trong tinh thn kitô là chúng ta có thái đ biết ơn vi Chúa, mt din t căn bn ca lòng biết ơn ti bàn ăn chung ca chúng ta.

Linh mc Thomas OLoughlin thuc giáo phn công giáo Arundel và Brighton, giáo sư thn hc lch s ti Đi hc Nottingham (Anh). Quyn sách mi nht ca linh mc: Cùng ăn vi nhau, tr nên mt: đáp ng li kêu gi ca Đc Phanxicô vi các nhà thn hc (Manger ensemble, devenir un: répondre à l’appel du pape François aux théologiens. Nxb. Presse liturgique, 2019).

Giuse Nguyn Tùng Lâm dch

Trích từ: http://phanxico.vn