• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

MẪU 1

ĐÀNG THÁNH GIÁ

HIỆP THÔNG VỚI ĐAU KHỔ VÌ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU

(Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên: viết phỏng theo ĐHY Ratzinger 2005)

thanhgia

Đọc kinh ăn năn tội.

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu …

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ NHẤT

CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN

Mát-thêu 27, 22-23.26

Hướng dẫn:

“Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp : "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây ?" Mọi người đồng thanh : "Đóng đinh nó vào thập giá !" Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to : "Đóng đinh nó vào thập giá !" Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá”.

Chủ sự: Chúa Giêsu, Vị Thẩm Phán thế gian, Đấng sẽ trở lại xét xử chúng ta, đang đứng đó, bị chà đạp, bị khinh miệt, và câm nín trước mặt quan án trần gian. Quan Phi-la-tô không hoàn toàn xấu xa, nhưng ông đặt quyền lợi và địa vị mình lên trên hết, ưu tiên cho mình trước hết. Những người la hét đòi kết án Chúa cũng không hoàn toàn xấu xa. Nhưng áp lực của đám đông, cuồng nộ của quần chúng đã đè bẹp họ. Họ la hét vì mọi người đều la hét. Họ la hét cho giống mọi người. Và cứ thế, công lý bị chà đạp do hèn nhát, yếu đuối hoặc khiếp sợ. Tiếng nói thầm lặng của lương tâm chìm trong tiếng la hét của đám đông. Sự do dự, sợ hãi đã tăng thêm sức mạnh cho sự ác.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu vào nơi nào,/ thời nào, /cũng có những người vô tội, /nhỏ bé,/ cô thế cô thân bị bạc đãi,/ bị kết án./ Vua Đa-vít đã không lấy quyền thế của mình mà giết hại U-ri-gia đó sao!/. Biết bao lần chúng con đã coi trọng thành đạt hơn chân lý,/ đề cao danh vọng hơn sự thực!/ Xin Chúa hãy nhìn chúng con như đã nhìn thánh Phê-rô/ sau khi ông chối Chúa,/ để thức tỉnh lương tâm chúng con./ Xin ánh mắt Chúa hãy soi thấu tâm hồn/ và hướng dẫn đời sống chúng con,/ để chúng con quay trở về với Chúa như Phê-rô,/ như vua Đa-vít./

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Mát-thêu 27, 27-31

HD: “Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người… Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá”.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị kết án như một ông vua mạo danh, lừa đảo. Người ta nhạo báng Chúa. Nhưng chính thái độ nhạo báng đó lại biểu lộ một sự thực phũ phàng. Những bậc quyền thế trên đời cũng đã bao lần gian trá, lường gạt! Họ mới là những “ông vua giả”. Còn Chúa, người mà họ đang nhạo báng đây lại là một vị vua thực sự. Vương trượng của Chúa là công lý (Tv 45, 7). Vị vua đích thực này không thống trị bằng vũ lực, mà bằng chính tình yêu. Ngài chịu đau khổ vì yêu thương. Thánh giá Ngài vác trên vai là gánh nặng tội lỗi, gian ác của chúng con, của thế gian. Nhờ thánh giá, chúng con tìm ra con đường dẫn đến sự sống đích thực.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa, Chúa đã sẵn lòng để mọi người khinh khi, nhục mạ. Xin giúp chúng con, đừng bao giờ hùa theo những kẻ cười nhạo người đau khổ, yếu đuối, và tội lỗi. Xin cho chúng con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những anh chị em đang bị vùi dập, loại trừ. Xin cho chúng con can đảm vác thánh giá đời mình.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

______________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội thiên hạ.

CHẶNG THÚ BA

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Isaia 53, 4-6

HD: “Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ;

          ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta”.

Chủ sự: Chúa Giêsu ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thánh giá, không chỉ vì kiệt sức, do bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn. Ngài ngã xuống vì một lý do sâu xa. Chính Ngài đã chọn con đường tự hạ làm người bằng lòng chịu chết, để xóa bỏ tội kiêu ngạo của ta. Tội muốn chối bỏ Thiên Chúa để làm chủ chính mình. Hãy học với Ngài. Hãy trút bỏ lòng tự mãn, ham muốn tự lập lầm lạc, để nhận ra rằng, ta chỉ thực sự cao cả khi hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa, nhìn nhận Ngài là Đấng tối cao.

Thinh lặng suy gẫm giây lát.

Chung: Lạy Chúa Giêsu, sức nặng của tội lỗi, của tính kiêu căng nơi chúng con, đã khiến Chúa gục ngã xuống đất. Tội kiêu căng đã biến chúng con thành những con người làm hại lẫn nhau, vì ham muốn thống trị nhau, và giành giật lợi ích vật chất. Thay vì hạnh phúc, chúng con đã đem lại bất hạnh và đau khổ cho nhau. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chính nhờ lòng khiêm tốn của Chúa, mà chúng con lại được nâng lên, sau khi ngã xuống đất do tính kiêu căng của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi tội kiêu căng để khiêm tốn nhận Chúa là Chúa, là Chủ của chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BỐN

CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Luca 2, 34-35

HD: “Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”."

Chủ sự: Mẹ theo Con trên con đường khổ giá. Mẹ không chỉ là Mẹ Chúa về phần xác mà còn cả tâm hồn nữa. Mẹ cưu mang Chúa không chỉ trong thân xác, mà còn trong tâm hồn bằng sự vâng phục ý Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”, và bằng sự thông phần đau khổ với Chúa trên con đường khổ nạn. Các môn đệ đã bỏ trốn hết, nhưng mẹ vẫn can trường ở đó, với lòng nhân hậu của một người mẹ, với đức tin kiên cường của người tôi tớ Chúa. Thật là an ủi biết bao cho Chúa Giêsu!

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Mẹ Maria, Mẹ vẫn vững tin trong giờ phút Con Mẹ bị tủi nhục và bị loại trừ. Nhờ vậy, Mẹ trở thành Mẹ của những kẻ tin. Xin giúp chúng con tin vững chắc vào Chúa Giêsu, Con Mẹ . Xin giúp chúng con luôn hăng say dấn thân giúp đỡ, và chia sẻ nỗi thống khổ của những anh chị em bất hạnh.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

Mát-thêu 27, 32

HD:  “Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn ; chúng bắt ông vác thập giá của Người”.

Chủ sự: Đi làm về, Simon Cy-rê-nê bị bọn lính bắt vác thánh giá lên vai. Thật là hổ thẹn khi phải hoà mình với những kẻ bị kết án! Tuy nhiên, đức tin đã nảy sinh từ cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó. Khi chia sẻ gánh nặng thập giá với Chúa Giêsu, ông Simon hiểu rằng mình được dự phần với Ngài là một ân phúc lớn lao. Trái tim ông thổn thức trước mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu khổ đau vì yêu thương nhân loại. Chúng ta cũng vậy. Mỗi lần chúng ta viếng thăm những người nghèo khó, khổ đau, yếu đuối để chia sẻ với họ, là ta đã vác đỡ thánh giá Chúa. Nhờ đó, ta đón nhận ơn cứu độ và cộng tác vào công trình cứu độ loài người của Chúa.

Thinh lặng suy gẫm trong giây lát

Chung: Lạy Chúa, Chúa đã mở lòng ông Si-mon Sy-rê-nê, để ông đón nhận đức tin, nhờ biết chia sẻ thánh giá cùng Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, mỗi lần chúng con chia sẻ thánh giá khổ đau với người khác, là chúng con được vác đỡ thánh giá Chúa như ông Si-mon. Nhờ đó, chúng con được cộng tác vào việc cứu độ nhân loại của Chúa.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ SÁU

BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Isaia 53, 2-3

HD:   “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong

          đáng chúng ta ngắm nhìn,

          dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

          Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,

          phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.

          Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,

          bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới”.

Chủ sự: Bà Vê-rô-ni-ca đã trao cho Chúa Giêsu một chiếc khăn theo bản năng nhân hậu của người phụ nữ. Sự bạo tàn của lính tráng không làm bà sợ hãi. Sự nhát đảm lẩn trốn của các môn đệ không làm bà ngồi yên một chỗ. Bà vẫn giữ được sự can đảm của lòng nhân hậu, và không để nỗi sợ làm lòng bà ra tăm tối. Nhờ đó, bà được ơn đức tin. Trên khuôn mặt đẫm máu và đầy thương tích của một người, bà nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Ta chỉ nhận ra Chúa Giêsu bằng trái tim mình. Chỉ tình yêu mới giúp ta nhận ra Thiên Chúa vì Người là tình yêu.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng nhân hậu như bà Vê-rô-ni-ca, để chúng con can đảm đến gặp gỡ những người đau khổ, tật nguyền, tội lỗi; giúp đỡ và chia sẻ với họ; và qua khuôn mặt của họ, chúng con nhận ra Chúa là tình yêu. Xin in sâu tôn nhan Chúa vào lòng chúng con, như in vào khăn bà Vê-rô-ni-ca, để chúng con tin Chúa, yêu mến Chúa và biểu lộ Chúa cho trần gian.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BẢY

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Công vụ tông đồ 3, 1-2,3,6,9

HD: “Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Bấy giờ ông Phê-rô nói : "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !"

Chủ sự: Truyền thống kể lại Chúa Giêsu ngã xuống đất 3 lần dưới sức nặng của cây thánh giá, là muốn nhăc đến sự sa ngã của ông bà nguyên tổ. Sự sa ngã của Adam và Evà là nguồn gốc mọi sa ngã của loài người chúng ta. Ngày nay, nhiều người sa ngã khi quay lưng lại với đức tin do theo các chủ thuyết vô thần, hoặc mải mê tìm kiếm danh vọng và của cải trần gian. Họ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời họ. Vác gánh nặng từ chối không tin này, nên Chúa đã ngã xuống đất nhiều lần. Ngài ngã xuống để nâng ta chỗi dậy trong đức tin.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gánh lấy sức nặng tội không tin của chúng con. Sức nặng đó đã làm Chúa ngã xuống đất nhiều lần. Chúa ngã xuống để nâng chúng con lên. Xin Chúa giúp chúng con chỗi dậy, từ bụi đất của các chủ thuyết vô thần, của chủ trương chỉ tìm kiếm của cải trần gian đời này, để chúng con tin Chúa. Xin cho chúng con chỗi dậy, để chúng con cũng nâng đỡ người khác đứng lên. Xin rọi tia sáng hi vọng vào đêm tối mê mải trần gian của chúng con, để chúng con có thể thắp lên niềm hi vọng cho mọi người.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ TÁM

CHÚA GIÊSU AN ỦI PHỤ NỮ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

KHÓC THƯƠNG NGÀI

Luca 23, 28-31

HD: “”Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi ! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?"

Chủ sự: Phải hiểu lời Chúa trách các phụ nữ đi theo Chúa thế nào? Có phải Chúa trách cứ lòng đạo đức thuần tuý tình cảm, không giúp ta hoán cải và sống đức tin không? Đúng. Chúa cảnh giác chúng ta đừng nghĩ rằng Thiên Chúa nhân từ vô cùng sẽ không chấp nhận tội ta, dù nặng nề tới đâu, vì ta chỉ là con người yếu hèn. Nhưng có chiêm ngắm nỗi khổ đau, tủi nhục của Chúa trên con đường khổ nạn, ta mới thấy tội lỗi nặng nề là dường nào, và Chúa phải dốc hết sức mới khuất phục được nó. Cho nên, Chúa bảo chúng ta đừng khóc thương Chúa, mà hãy khóc thương chính chúng ta, vì chúng ta tội lỗi mà nhiều khi không hoán cải.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã nói với các phụ nữ về lòng thống hối, về ngày xử án, lúc chúng con sẽ ra trước mặt Chúa là Thẩm phán chí công. Xin cho chúng con đừng thoả hiệp với sự ác, với tội lỗi. Xin hoán cải chúng con, và ban cho chúng con một đời sống mới. Xin đừng để chúng con, mãi mãi vẫn là những cành cây khô cằn cỗi, không sức sống, sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Nhưng xin biến đổi chúng con, thành những cành cây xanh tươi trong Chúa, để chúng con sinh hoa trái dồi dào, là các việc lành phúc đức.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ CHÍN

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Isaia 3, 27-32

HD: “Cũng là điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ …cứ đặt miệng nó vào bụi đất. Nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nha”.

Chủ sự: Chúng ta còn có thể nói gì thêm về việc Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba? Đó là việc Chúa phải chịu đau khổ trong chính Giáo Hội của Ngài. Biết bao lần ta đã lạm dụng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể.  Biết bao lần Ngài đã hiện diện trong một tâm hồn trống rỗng và cực kỳ dơ bẩn. Biết bao lần ta chỉ biết tôn vinh ta mà không màng đến sự hiện diện của Ngài. Biết bao lần Lời Ngài bị bóp méo và lạm dụng để thoả mãn ước vọng xấu xa của ta. Biết bao đời sống thiếu vắng niềm tin, hoàn toàn trống rỗng. Biết bao vết nhơ trong Giáo Hội, nơi hàng ngũ giáo dân, và cả nơi hàng ngũ giáo sĩ. Biết bao lơ là với bí tích giải tội, nơi Chúa mòn mỏi đợi ta để nâng ta chỗi dậy. Ta còn gì để thân thưa với Ngài ngoài lời van xin tha thiết tận đáy lòng: Lạy Chúa Ki-tô xin thương xót chúng con (Mt 8, 25).

Thinh lặng suy gẫm trong giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, chính tội lỗi chúng con đã bôi bẩn khuôn mặt của Giáo Hội, vì chúng con sa đi ngã lại, vì chúng con phản bội Chúa khi phạm tội. Xin Chúa thương xót Giáo Hội Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Gánh nặng tội lỗi sa đi ngã lại của chúng con, của Giáo Hội Chúa, làm Chúa ngã xuống đất nhiều lần. Nhưng Chúa lại đứng lên, đứng lên trên con đường khổ nạn, đứng lên khi phục sinh từ cõi chết. Xin Chúa nâng chúng con chỗi dậy. Xin Chúa cứu lấy Giáo Hội và chúng con. Xin thánh hoá Giáo Hội và chúng con.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Mat-thêu 27, 33-36

HD: “Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người”.

Chủ sự: Quần áo mang lại địa vị xã hội cho con người. Nó biến họ thành một người nào đó. Bị lột bỏ quần áo công khai có nghĩa Chúa Giêsu không còn là người nữa. Ngài chỉ còn là đồ bị ruồng bỏ, khinh bỉ. Chúa bị lột áo nhắc ta nhớ cảnh con người bị trục xuất khỏi vườn địa đàng sau khi phạm tội. Chúa bị lột áo nhắc ta nhớ rằng mọi người chúng ta đều đã đánh mất bộ y phục ban đầu, nghĩa là bộ y phục ân sủng làm con Chúa, đánh mất bộ y phục rực rỡ vinh quang của Thiên Chúa.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị lột áo, bị phơi trần nhục nhã, không còn là con người nữa. Như vậy, Chúa đã gánh lấy nỗi hổ thẹn của A-đam và E-và, đã chữa lành hai ông bà, và con cháu hai ông bà là tất cả chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Khi bị lột áo, Chúa cũng gánh lấy nỗi khổ đau của những người thiếu thốn, nghèo khổ, không áo che thân. Xin cho chúng con biết quan tâm đến họ, chia sẻ với họ, để họ không bị trần trụi, nhưng có quần áo che thân, xứng đáng là con người với phẩm giá của mình.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Mát-thêu 27, 37-42

HD: “Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người:”.

Chủ sự: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Ngài không uống rượu gây mê mà người ta đưa lên cho Ngài. Ngài muốn tỉnh táo chịu đựng mọi đau đớn của khổ hình bị đóng đinh. Ta hãy ngước mắt lên nhìn ngắm Con Thiên Chúa đau khổ cùng cực này.  Ta hãy nhìn ngắm Ngài trong những lúc tự phụ hoan hỉ vì thành công, vì giàu có, để nhận ra của cải vật chất chóng qua tới mức nào, danh dự chức quyền đời này hão huyền tới mức nào. Ta hãy nhìn ngắm Ngài trong những lúc bị sỉ nhục, xao xuyến, thất vọng, để nhận biết rằng chính lúc ấy mới là lúc ta gần gũi Thiên Chúa nhất. Ta hãy tìm nhận ra khuôn mặt Ngài trong những anh chị em bị khinh khi, miệt thị, chê bỏ. Ta hãy để mình bị đóng đinh với Ngài, đừng nhượng bộ trước bất cứ cám dỗ nào.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chạy trốn bổn phận, dù đó là những bổn phận đòi chúng con phải hi sinh, chịu đựng khó nhọc và đau khổ. Xin cho chúng con đóng đinh tính xác thịt nặng nề, mọi đam mê và khuynh hướng xấu vào thánh giá. Xin giúp chúng con lột mặt nạ của những tự do giả tạo, lôi kéo chúng con xa lìa Chúa.  Xin cho chúng con được luôn liên kết bền chặt với Chúa.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Gioan 19, 19-20

HD: “Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá ; bảng đó có ghi : "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái." Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp”.

Chủ sự: Trên thánh giá, có treo một tấm bảng: Vua Dân Do Thái. Tổng trấn Phi-la-tô đã trở thành tiên tri, khi viết như vậy, vì Chúa Giêsu thực sự là vua hoàn vũ. Ngài được nâng lên là Vua vũ trụ khi hạ mình xuống chịu đóng đinh vào thánh giá. Ngài đã hoàn tất lễ dâng chính mình. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa đích thực, Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa đã gánh lấy mọi nỗi thống khổ của chúng ta, của toàn thể nhân loại vì yêu thương. Nhờ đó, Ngài biến đổi chúng thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, đem lại sự sống đời đời. Chính khi bị đóng đinh chết trên thánh giá, Chúa đã chiến thắng đến muôn đời.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu vào giờ phút Chúa tử nạn, trời đất trở nên tối tăm, khuôn mặt Thiên Chúa bị biến dạng, vì nỗi thống khổ vô biên do lòng dạ độc ác của con người. Nhưng chính trong nỗi thống khổ tột cùng là cái chết đó, Chúa đã biểu lộ một tình yêu vô biên đối với chúng con, là những kẻ tội lỗi, và Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Xin giúp chúng con tin vào Chúa trong những giờ phút tối tăm, sầu khổ. Xin cho chúng con nhận ra Chúa, nơi mọi anh em nghèo khổ, tật nguyền, bất hạnh. Xin Chúa cho mọi người được thấy ơn cứu độ của Chúa.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA

THÁO XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THÁNH GIÁ

Mát-thêu 27, 54-55

HD: “Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người”.

Chủ sự: Chúa Giêsu đã chết, trái tim Ngài còn bị lưỡi đòng đâm thấu và lập tức nước và máu chảy ra, đó là hình ảnh bí tích Rửa tội và Thánh Thể. Nhờ trái tim bị đâm thâu của Chúa, Giáo Hội không ngừng được tái sinh. Giờ đây, sau khi gánh chịu mọi đớn đau, khổ hình, Chúa không cô đơn. Vẫn còn có những người trung thành dưới chân thánh giá: Maria Mẹ Ngài, Maria chị Mẹ Ngài, Maria Madalena và Gioan, môn đệ Ngài yêu quí, cả ông Giuse Arimathia, một người giàu có, cả ông Ni-cô-đê-mô, một thành viên trong Thượng Hội Đồng Do Thái. Giờ là giờ tang chế, não nùng, bóng tối dày đặc, thất vọng tràn trề; nhưng kỳ diệu thay, vẫn còn đó ánh sáng hi vọng. Thiên Chúa  ẩn mình nhưng vẫn là Đấng Hằng Sống, và gần gũi. Chúa chết nhưng Chúa vẫn là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Và Giáo Hội của Chúa bắt đầu hình thành.

Thinh lặng suy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Thân xác Chúa được những bàn tay thân thương đón nhận, và được bao bọc trong tấm khăn liệm tinh tuyền. Đối với chúng con, dường như Chúa đã biến mất, và vì là con người yếu đuối, nên chúng con thường xa cách Chúa và coi Chúa như đã chết. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa ngay trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Xin đừng bỏ rơi chúng con, khi chúng con bị cám dỗ muốn buông xuôi tất cả. Xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa, trong những lúc cực kỳ sầu khổ, như Mẹ Maria đã đón nhận xác Chúa, trong đôi tay gầy yếu và hết sức đau khổ của Mẹ. Xin giúp chúng con biết dâng hiến cho Chúa mọi khả năng, tâm hồn và thời gian, để trở thành khu vườn đón nhận ơn Phục Sinh.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

_____________________________

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Xướng: chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô

Đáp: Vì Chúa đã dùng rất thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

Mt 27, 59-61

HD: “Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ”.

Chủ sự: Chúa Giêsu, Đấng đã bị khinh miệt, sỉ nhục, được vinh dự đặt trong một nấm mồ mới tinh, được ướp bằng 100 cân mộc dược lẫn lô hội toả ngát hương thơm. Lễ vật dâng ướp xác Chúa vượt mức, nói lên tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, sự dồi dào, dư dật của tình yêu Ngài. Nếu Chúa yêu thương loài người chúng ta dường ấy, thì có dâng gì cho Chúa cũng chẳng bao giờ tương xứng. Khi được an táng trong mồ, Chúa Giêsu trở thành hạt lúa mì đã thối đi, để trở thành tấm bánh thơm tho, hằng sống nuôi sống nhân loại và ban phúc trường sinh cho họ. Mầu nhiệm Thánh Thể chiếu ngời trên nấm mộ của Chúa Giêsu.

Thinh lặng guy gẫm giây lát

Chung: Lạy Chúa Giêsu, khi chịu chết và an táng trong mồ, Chúa đã trở thành hạt lúa mì thối đi, để sinh nhiều bông hạt cho mọi nơi, mọi thời. Qua mầu nhiệm Nhập Thể và Tử Nạn, Chúa đã trở thành tấm bánh trường sinh tự hiến cho chúng con. Xin cho chúng biết yêu mến Mầu  Nhiệm ThánhThể; xin cho chúng con biết can đảm hi sinh đời mình cho Chúa và cho mọi người. Xin giúp chúng con biết toả Hương Thơm của Chúa trong đời sống chúng con, để mọi người nhận biết Chúa. Xin cho chúng con tin rằng Chúa sẽ Phục Sinh, và biết đem Tin Mừng phục sinh đến cho mọi người.

X. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đ. Xin thương xót chúng con.

Hát: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu

Kết thúc: đọc một kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, để lãnh ơn đại xá.

MẪU 2

ĐÀNG THÁNH GIÁ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 2019
ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

KHAI MẠC:

(Người kiệu Thánh Giá, và hai chú giúp lễ... với nến sáng, tiến ra trước cung thánh hay một nơi thuận tiện đứng quay về phía cộng đoàn, linh mục chủ sự hoặc thừa tác viên cùng hai người xướng viên và cộng đoàn quỳ hướng về Thánh Giá).

Chủ sự: Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

Lời Khai Mạc: (Chủ sự)

Kính thưa Cộng đoàn,

Hôm nay, giờ này, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để đi lại các chặng đường thương khó Chúa Giêsu  – Đấng Cứu Độ trần gian đã đi khi xưa, nhằm tưởng niệm cuộc thương khó Người đã chịu vì tội lỗi nhân loại; đồng thời, để cảm nghiệm và thấu hiểu được “lòng dạ” xót thương của Thiên Chúa dành cho loài người. Từ đó, mỗi người sẽ sống linh đạo tình yêu ấy trong các mối tương quan nơi môi trường sống hằng ngày, nhất là thể hiện sự cảm thông, nâng đỡ, đồng hành với những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là các gia đình trẻ như trong thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã định hướng cho năm 2019.

Như vậy, việc suy gẫm các Chặng Đàng Thánh Giá hôm nay, sẽ giúp mỗi người chúng ta, đặc biệt là những gia đình trẻ đang gặp khó khăn, tìm được nguồn cội tình yêu và hy vọng, khởi đi từ cung lòng Thiên Chúa ngang qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.  

Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy xin Mẹ Maria đồng hành với mỗi người trên các chặng đường thương khó chúng ta sắp suy niệm. Đồng thời, xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống gia đình như Mẹ đã cảm thông với chủ hôn và đôi bạn trẻ tại tiệc cưới làng Cana khi họ gặp khó khăn. Hơn nữa, trên đường đời dài thăm thẳm, chắc chắn rất nhiều khó khăn thử thách, làm chúng ta chán trường, ngã gục và bị cám dỗ bỏ cuộc, những lúc như thế, chúng ta hãy xin Mẹ giúp sức, để giữa trăm chiều thử thách xảy đến trong cuộc đời, chúng ta vẫn can đảm, trung thành đi theo Chúa đến cùng như Mẹ khi xưa.

Trong tâm tình ấy, giờ đây, chúng ta cùng hiệp thông với Giáo Hội, bước theo Chúa Giêsu trên cuộc thương khó mà Người đã đi.

Cha chủ sự xông hương Thánh Giá. Đoàn kiệu bắt đầu tiến đến chặng thứ nhất, trong lúc di chuyển Cộng đoàn cùng hát:

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ NHẤT: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Ý cầu nguyện: Gia đình – Mái ấm tình yêu

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Gioan

Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Dothái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda”. Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá (Ga 19, 14-16).

Suy niệm:

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu được khởi đi từ sự ghen tức của nhóm Kinh Sư, Pharisêu… thời bấy giờ cũng như sự phản bội của dân Dothái. Tuy nhiên, nó được cộng hưởng và mang tính quyết định bởi sự hèn nhát của quan tổng trấn Philatô. Chính vì thế, một bản án bất công được tuyên từ tòa án nhu nhược, và, cái kết là: Chúa Giêsu phải chết để thỏa mãn lòng thâm độc của giới lãnh đạo tôn giáo cũng như theo ý dân, mặc dù Người vô tội.

Ngày nay, trong cuộc sống, vẫn còn đó hành vi ghen tỵ, ích kỷ, vu khống, đê tiện…, đang làm đảo lộn giá trị đạo đức gia đình và cộng đoàn. Từ đó, họ biến gia đình thành tòa án để kết án nhau, khiến cộng đoàn, gia đình vắng đi những nghĩa cử yêu thương, cảm thông. Ngược lại, chỉ còn những chua cay, gắt gỏng, làm cho gia đình không còn là : “Nơi tha thứ - chốn an vui”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xây dựng cộng đoàn và gia đình trên nền tảng tình yêu. Từ đó, chúng con luôn sẵn sàng đùm bọc, nâng đỡ, cảm thông và cùng nắm tay nhau nhìn về một hướng, hướng đó là tình yêu. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: GIỌT LỆ THỐNG HỐI

ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sấp mình, con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Ơ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

NƠI THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Ý cầu nguyện: Đón nhận thập giá và vác đỡ thập giá cho nhau

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Gioan

“Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17).

Suy niệm:

Từ bản án bất công, vô lý của Philatô, khiến Chúa Giêsu phải vác thập giá của chính mình là phương tiện hành quyết để tiến về Gôngôtha thi hành án như bản án đã tuyên. Ôi! Một người vô tội, thánh thiện, hiền lành, nhưng trên vai lại phải mang vác một cây gỗ giá vô cùng nặng nề, khiến biết bao người không khỏi ngậm ngùi, xót thương!

Trong đời sống cộng đoàn và gia đình hiện nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy “vác thập giá mình, theo chân Chúa Giêsu”; đồng thời hãy sẵn sàng mang vác gánh nặng cho nhau. Sự liên đới đó chính là biểu hiện của tình yêu được diễn tả qua hành vi cảm thông, liên đới và đồng hành với nhau trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con, nhất là những người trẻ đang sống trong đời sống hôn nhân, biết đón nhận những đau khổ như là Thánh Giá Chúa gửi cho mỗi người, đồng thời luôn biết cảm thông, tôn trọng, nhất là biết sống vì nhau và cho nhau, ngõ hầu tránh trở nên gánh nặng cho nhau. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ BA: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẤN THỨ NHẤT

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện – nguồn sức mạnh giúp vượt qua thử thách

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu

“Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-32).

Suy niệm:

Những tiếng hò la vang dậy thúc đẩy Chúa Giêsu đi cho mau chóng; những chiếc roi da đầu gắn chì giáng xuống trên thân mình Chúa Giêsu khiến Người bị rách da rút thịt; hơn nữa, con đường lồi lõm, sỏi đá, cộng thêm mất máu và mồ hôi toát ra nhiều, làm cho sức chịu đựng của Chúa Giêsu bị kiệt quệ. Vì thế, Người đã ngã gục dưới sức nặng của cây gỗ giá.

Trong thời buổi tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật, tưởng chừng như nó làm cho con người gần gũi, yêu thương, liên đới với nhau hơn. Thế nhưng, sự thật lại khác! Lối sống tục hóa, phong trào chủ nghĩa cá nhân lại leo thang;  đời sống đạo đức bị tụt dốc; tôn ti trật tự trong gia đình bị đảo lộn; lễ nghĩa gia phong không còn được tôn trọng…. Từ những trào lưu tiêu cực đó, nhân loại đang muốn loại bỏ Thiên Chúa và người Kitô Hữu đang bị những ngón đòn thâm hiểm làm băng hoại tâm hồn, khiến ta có nguy cơ ngã gục. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy, chính là thiếu đời sống cầu nguyện nơi các gia đình.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết sáng suốt nhận ra những cạm bẫy nguy hiểm đang gặm nhấm và tấn công chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết xây dựng đời sống cộng đoàn cũng như gia đình trên nền tảng Lời Chúa và cầu nguyện, nhờ đó, chúng con luôn tìm được nguồn sức mạnh thần linh để chống trả trước cám dỗ, ngõ hầu đi tiếp con đường tình yêu mà Chúa đã làm gương và mời gọi chúng con tiếp bước. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CHÚA NHÂN TỪ

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

    Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.
    Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

NƠI THỨ TƯ: ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người mẹ gia đình

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Luca

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,34-35).

Suy niệm:

Cuộc đời Mẹ Maria luôn gắn liền với sứ vụ của Chúa Giêsu. Mẹ đã vui mừng lớn lao khi Con Mẹ giáng trần; đã lo âu khi Con bị lạc lúc 12 tuổi; đã trăn trở khi dân chúng đồn đoán Con mình bị điên; đã khổ tâm khi những việc tốt Con Mẹ làm bị người ta phản bội; đã tan nát tâm can khi nhìn thấy Con mình máu me dầm dề trên đường thương khó; nhất là tan nát cõi lòng khi nhìn thấy từng giọt mồ hôi hòa lẫn với máu thấm vào lòng đất trong tiếng chửi rủa hô hoán đánh đập. Ôi, chỉ những ai đã làm mẹ mới hiểu được tâm can của tình mẫu tử nơi Mẹ Maria dành cho Chúa Giêsu!

Ngày nay, trong xã hội và gia đình, có rất nhiều người mẹ vô tâm, tàn nhẫn đến tột cùng, khi chính họ yêu cầu người khác giết ngay đứa con bé bỏng, dù chưa được cất tiếng khóc chào đời. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bà mẹ mải mê kiếm tiền và dùng tiền để làm thước đo hạnh phúc gia đình, hoặc họ lại chiều con cách thái quá, nên không màng chi đến nuôi dạy và giáo dục chúng đúng nghĩa. Vì thế, hậu quả phải chịu, đó là gia đình không hạnh phúc, con cái không tìm được nơi nương tựa và mất định hướng.

Lạy Mẹ Maria,  chúng con rất tự hào vì có Mẹ là một người Mẹ tuyệt vời. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho những bà mẹ trong các gia đình, luôn biết noi gương Mẹ, sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và chu toàn trách nhiệm trong thiên chức làm mẹ của mình. Xin Mẹ giúp chúng con vượt qua thử thách bằng niềm tin, lòng mến và trung thành như Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
Hát: XIN VÂNG
Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

NƠI THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ VỚI CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người chồng gia đình
 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Máccô

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ. (Mc 15, 21-22).

Suy niệm:

Nhận thấy Chúa Giêsu kiệt sức, sợ Người chết dọc đường, không đến được nơi xử án, nên quân lính đã bắt ông Simon vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu. Mặc dù bị bắt buộc, nhưng chắc chắn ông Simon cảm thấy hạnh phúc khi được kề vai gánh vác thập giá đỡ Chúa Giêsu. Hình ảnh và hành động nơi ông Simon phản ánh nét đẹp của sự cảm thông, chia sẻ trong tinh thần liên đới với Chúa.

Ở mọi thời, vai trò của người chồng, người cha trong các gia đình luôn được coi trọng. Đồng thời, họ không ngừng được mời gọi cống hiến tài năng, sức khỏe, trí tuệ, sự cảm thông, liên đới với vợ, với con trong gia đình.

Khi họ thi hành bổn phận ấy trong tinh thần yêu mến, các người cha, người chồng đang hiện tại hóa hình ảnh của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót trên gia đình. Được như thế, mọi thành viên trong gia đình thực sự vơi bớt đi những mệt nhọc, sầu muộn và căng thẳng, từ đó, họ sẽ làm cho gia đình thực sự trở thành tổ ấm tràn đầy sung mãn trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người chồng, người cha trong các gia đình, luôn trung thành với vợ, yêu mến con cái hết mình, và dành toàn tâm toàn ý lo cho gia đình được hạnh phúc, an vui. Xin cho họ cũng sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ đau với mọi người như ông Simon khi xưa đã sẵn sàng vác đỡ thập giá cho Chúa. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: VINH QUANG CỦA TA

ĐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát...ư...

1. Lạy Chúa! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình diễm phúc của Chúa.

2. Lạy Chúa! Chúng con vui lòng vác Thánh Giá Chúa, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.

NƠI THỨ SÁU: BÀ THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Ý cầu nguyện: Xin cho hình ảnh của Thiên Chúa được hiện tại hóa nơi mỗi người

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong thư gửi tín hữu Côrintô
Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Ðức Kitô (2Cor 4,6).

Suy niệm:

Sẵn có trong tâm một tình yêu lớn lao dành cho Chúa Giêsu, vì thế, bà Vêrônica đã không hề sợ hãi trước bạo quyền, nên đã can đảm chạy đến lau mặt cho Chúa Giêsu, để xóa đi những vết máu và mồ hôi cùng bụi đất bê bết trên khuôn mặt khả ái của Chúa Giêsu, đồng thời, làm dịu đi những nỗi đau thương trong tâm hồn của Người. Một hành động phi thường do tình yêu thúc đẩy, khiến bà Vêrônica từ thân phận phụ nữ liễu yếu đào tơ thành người hùng và vĩ đại.

Ngày nay, trong đời sống cộng đoàn và gia đình, vẫn còn đó những con người phản bội, bất trung, vô ơn đang diễn ra hằng ngày. Những điều không tốt đó chẳng khác gì những vết thương bầm tím trong tâm hồn, giống như những giọt mồ hôi mặn chát đang ứ đọng trên khuôn mặt mỗi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con luôn có một tinh thần hy sinh và quảng đại để tẩy xóa đi những vết thương đang hằn trên thân xác và tâm hồn của mỗi thành viên. Ước mong sao sự cảm thông, bao dung, tha thứ của chúng con sẽ là liều thuốc thần linh chữa trị những gia đình đang thiếu vắng tình yêu. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang

NƠI THỨ BẢY:CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Ý cầu nguyện: Xin cho người già trong gia đình tìm được niềm an ủi

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong sách Thánh Vịnh

“Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong, chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, nhờ danh Chúa, tôi đã diệt trừ chúng. Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này” (Tv 118, 12-13).

Suy niệm:

Đường dẫn tới Golgotha còn xa. Sức người có giới hạn. Nên Chúa Giêsu lại tiếp tục ngã xuống đất lần thứ hai. Một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, Đấng đã làm ơn cho biết bao nhiêu người, ấy thế mà giờ đây, sự cô đơn, bị bỏ rơi và sức nặng của thập giá lại làm cho Chúa phải ngã quỵ lần thứ hai. Thật ra, tự thân, những tác động ấy không làm cho Chúa phải chịu thất bại như vậy! Nhưng vì yêu, Người đã muốn liên đới với những người khổ đau thể xác cũng như tinh thần, nhất là những thân phận bị gạt ra bên lề, bị bỏ rơi nơi gia đình, bị khinh miệt bởi những người thân….

Ngày nay, trong đời sống hôn nhân của các bạn trẻ, họ luôn cảm thấy vướng bận và khó chịu khi phải sống chung với những ông già bà lão trong cùng một mái nhà. Sự bực dọc đó nhiều khi đã làm cho họ mù quáng, đang tâm loại trừ ông bà, cha mẹ ra khỏi suy nghĩ và bổn phận báo hiếu của họ. Từ đó, họ quên mất một điều căn bản, đó là: cuộc đời và sự nghiệp, gia sản đức tin cũng như cơ ngơi vật chất mà họ đang thừa hưởng lại được kết tinh bởi những hy sinh, mồ hôi, nước mắt và máu của những bậc sinh thành.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa vì những lần vô tâm, bất hiếu với  chính ông bà, cha mẹ, khiến các ngài đau khổ tột cùng. Xin Chúa cũng ban cho những người cao tuổi luôn đón nhận được nhiều sự nâng đỡ, cảm thông, an ủi từ nơi con cháu, để tuổi già của họ không bị ngã gục bởi sức nặng của sự cô đơn, vô ơn, bất hiếu. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: VINH QUANG CỦA TA

ĐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, Sức sống của ta, Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát...ư...

1. Lạy Chúa! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình diễm phúc diễm phúc của Chúa.

2. Lạy Chúa! Chúng con vui lòng vác Thánh Giá Chúa, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.

NƠI THỨ TÁM:

CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Ý cầu nguyện: Xin cho mọi người biết sám hối

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Luca

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. (Lc 23, 27- 28).

Suy niệm:

Những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu trên con đường khổ giá, thực ra họ rất tốt lành và có một trái tim dành trọn cho Chúa Giêsu, nên các bà đã khóc lóc thảm thiết vì chứng kiến nỗi khổ đau mà Người đang phải hứng chịu.

Tuy nhiên, nhân cơ hội này, Chúa Giêsu muốn đi xa hơn nữa để dạy cho các bà và mọi người xung quang một bài học giá trị, liên quan đến chiều sâu nội tâm và sự sám hối chân thành, Người nói: “Đừng khóc thương tôi. Hãy khóc cho phận mình và con cháu của chị em”.

Trong giờ phút đặc biệt này, câu nói của Chúa Giêsu với các phụ nữ Dothái khi xưa cũng dành cho tất cả chúng ta là những người cha, người mẹ, người con trong các gia đình. Thế nên, mỗi người hãy nhìn thấu tận tâm can, để hãy khóc, hãy đấm ngực, hãy sám hối ăn năn. Bởi vì, biết bao lần ta ngụy trang dưới một hình hài rất đạo mạo, thanh tao, tốt lành, đạo đức, nhưng thực ra chúng ta là kẻ giả hình chuyên nghiệp khi sẵn sàng đánh lận con đen trong mọi hành vi và lời nói, để phủ lấp đi sự xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, hèn nhát của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng con gây ra. Xin Chúa cũng ban cho chúng con luôn khiêm tốn và biết yêu thương nhau thật lòng để giữ hòa khí trong đời sống gia đình và cộng đoàn. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ CHÍN:CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các đôi hôn nhân bị chia rẽ

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê

Đức Giêsu Kitô, vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hành với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ chính mình mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân. (2, 6-7).

Suy niệm:

Sức lực của Chúa Giêsu yếu đi rõ rệt. Vì thế, đây là lần thứ 3 Chúa Giêsu ngã xuống đất trước sự chứng kiến đầy vô cảm, dửng dưng, lạnh nhạt của dân chúng. Nhưng, với sức mạnh của Thần Linh, sự vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha và thương yêu nhân loại đến cùng, nên Người đã dồn hết sức lực còn lại, để gượng dạy, đứng lên và tiếp tục vác cây thập giá nặng nề tiến về Golgotha, là nơi thi hành án trước sự chứng kiến của những người xung quanh.

Trong thời đại ngày nay, nhất là những người sống đời gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ, họ luôn chủ quan khi lựa chọn lối sống hạt nhân, hưởng thụ, thực dụng, tự do để tồn tại.

Tuy nhiên, khi cho đó là lẽ sống, tức khắc, sự ích kỷ, vô cảm, dửng dưng, thiếu tình bác ái, huynh đệ xuất hiện và bắt đầu đe dọa hạnh phúc nơi các gia đình, khiến biết bao gia đình trẻ phải ly thân, ly dị, để lại nỗi mất mát, khổ đau cho con cái và người thân. Trong tình trạng ấy, hẳn biết bao người ngã gục và không thể gượng nổi để tiếp bước con đường mà Chúa đã muốn họ đi trong vai trò là người cha, người mẹ nơi các gia đình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng: Thiên Chúa luôn yêu con người bằng tình yêu muôn thủa và trọn vẹn. Người không bao giờ ly dị con người cho dù con người vô ơn, bất trung. Từ đó, xin cho mỗi người chúng con biết bỏ qua những thiếu xót, bất toàn của nhau và luôn hướng về Chúa như là mẫu gương để vượt qua thử thách và chung thủy với nhau đến cùng. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CHÚA NHÂN TỪ

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

NƠI THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyện: Cầu cho phẩm giá mọi người được tôn trọng

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong sách Thánh Vịnh

Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài; chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa. (Tv 22, 17-20)

Suy niệm:

Trước khi đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, quân lính vẫn tiếp tục tung ra những nhát đòn chí tử, quyết định. Không dừng lại ở đó, biết bao người xung quanh vẫn không ngớt chế giễu Chúa. Đặc biệt, họ muốn làm nhục Người trước mặt dân chúng. Vì thế, quân lính đã lột áo Người ra hết để cho xấu hổ. Một cách đối xử rất thậm tệ, tàn ác cả trên thân xác và tinh thần của Chúa Giêsu.

Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người bị đối xử tàn nhẫn đến không thương tiếc. Nhiều thiếu nữ trở thành miếng mồi ngon béo bở cho các mụ tú bà chốn lầu xanh. Nhiều người trở thành món hàng trao đổi, mua bán. Biết bao bạn trẻ rơi vào cạm bẫy xì ke ma túy, ăn chơi vô độ. Bên cạnh đó, nạn bạo hành, lăng nhục, bỏ rơi bởi chính người chồng hay người vợ hoặc người con gây ra cho nhau ngày càng tăng trong những gia đình hạt nhân hóa. Lý do xảy ra những tệ nạn ấy là vì chúng ta không nhận ra sự hiện hữu của mình và tha nhân chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao tặng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được mỗi người là một nhân vị cao quý trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Xin cho các nạn bạo hành, lăng mạ, dửng dưng nơi các thành viên trong gia đình được chấm dứt và thay vào đó là tình yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ, để mọi người trong gia đình cảm nhận được Chúa yêu thương và biết thương lại những người mà Chúa trao ban cho mình đúng với nhân phẩm của họ trước mặt Chúa. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT :

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH CHÂN TAY VÀO THẬP GIÁ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bạn trẻ biết rời xa các tệ nạn

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Luca
Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Luca 23: 33-34).

Suy niệm:

Bàn tay Chúa Giêsu luôn giang rộng để chữa lành, để ôm ấp những tâm hồn đau khổ, để ban phát của ăn cho những người đói khát bần cùng. Bàn chân Chúa Giêsu không ngừng di chuyển để loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Thế nhưng, giờ đây, vì ích kỷ, ghen tương và tàn ác của loài người, nên họ đã đóng đinh chân tay Chúa Giêsu vào thập giá.

Ngày nay, trong xã hội, nhất là những người trẻ, họ luôn nuông chiều thân xác cách thái quá. Vì thế, họ đã tự đóng đinh chính mình vào những ham muốn nhục dục, đàn điếm, nhậu nhẹt, cờ bạc, nghiện ngập và những trò chơi tội lỗi khác…. Những hành vi đó đã đẩy chính họ vào đường cùng ngõ cụt trong sự thất vọng và khổ đau.

Khi tâm trí họ trở nên đen tối, mờ ám, không còn nghĩ đến hạnh phúc vĩnh cửu của linh hồn mình, thì ngay lập tức, họ trở thành mối họa và gánh nặng cho nhau, gây nên những khổ đau, xấu hổ cho chính mình và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, giờ đây, chân tay Chúa đã bị đóng chặt vào gỗ giá với những mũi đinh nhọn làm tê tái tâm can. Xin Chúa ban cho chúng con, nhất là các bạn trẻ biết từ bỏ con đường cũ là con đường tội lỗi. Chấp nhận đóng đinh những tật xấu của mình vào gỗ giá cuộc đời, để qua đó, được trở nên con người mới, con người của tinh tuyền, trong sáng. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết phục vụ sự thật

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Luca

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở (Lc 23, 44-46).

Suy niệm:

Chúa Giêsu, lúc sinh thời, đã rao giảng về nguyên lý của hạt lúa, Người nói: “Hạt lúa mì phải chấp nhận gieo vào lòng đất, mục nát và thối đi thì mới trổ sinh nhiều bông hạt khác”. Giờ này, hơn lúc nào hết, việc Chúa Giêsu chết trên thập giá là hình ảnh rõ nét về thân phận “Hạt Lúa” mà chính Thiên Chúa Cha đã đem gieo trồng vào trong mảnh vườn của Giáo Hội. “Hạt Giống” ấy, giờ này đã chết đi để mọc lên “Cây Sự Sống” tràn đầy Thần Khí và trổ sinh nhiều bông hạt cứu độ nhân loại.

Ngày nay, công lý nhiều khi bị che đậy. Con người không dám đối diện với sự thật. Họ sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được những mục đích rẻ tiền, làm băng hoại lương tâm. Họ giết nhau bằng nạn tham nhũng, hối lộ, gian dối, lừa gạt. Tệ hơn nữa, lẽ phải không thể có đối với những người thấp cổ bé họng, mà nó đương nhiên thuộc về đám đông và những kẻ làm lớn. Tất cả những điều đó mời gọi chúng ta phải trở thành chứng nhân của sự thật. Chấp nhận hy sinh để làm trổ hoa công lý.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa, dám hy sinh cả mạng sống vì sự thật. Dám chấp nhận thiệt thân vì ích lợi của con người. Nhất là, xin cho chúng con mỗi ngày biết chết đi với con người tội lỗi là những điều không thuộc về công lý, sự thật, để được sống lại trong vinh quang với Chúa. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: GIỜ TỬ NẠN

1. Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì Con Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

2. Hãy tung ra mồ quanh đồi. Người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời. Kìa Con Chúa chết treo chốn đồi cao.

3. Xé tung ra màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm nào vững bền, giờ Con Chúa tắt hơi núi Sọ đây.

ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

NƠI THỨ MƯỜI BA:

MÔN ĐỆ HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG

VÀ TRAO TRONG TAY ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết sống yêu thương

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người.

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Gioan

Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận.Vậy ông Giôxép đến hạ thi hài Người xuống (Gioan 19, 38).

Suy niệm:

Cái chết của Chúa Giêsu được đánh dấu bằng việc Người gục đầu và trao Thần Khí. Vì thế, thân xác Người không còn đau đớn. Tuy nhiên, với Đức Mẹ, có lẽ, không có gì có thể diễn tả nổi nỗi đau đớn tột cùng khi nhìn thấy môn sinh của Con mình tháo đinh Thầy của họ cũng là Con của mình xuống khỏi thập giá rồi lại trao vào tay mình!

Thật đau đớn biết bao khi chính thân xác ấy, Mẹ đã chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú mớm và ba mươi năm nuôi dạy cũng như đồng hành trên mọi nẻo đường. Niềm vui, thành công hay thất bại của Con cũng là của Mẹ. Nhưng, những lúc ấy, Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu - Con Mẹ cách sinh động và tràn đầy sức sống. Còn giờ đây lại là thân xác bất động vô tri cùng với những mùi tanh hôi do những giọt máu vấy ra bởi những vết thương xé thịt mà những kẻ chịu ơn Người gây nên. Ôi! Đau đớn dâng trào đến tột cùng!

Lạy Mẹ Maria, khi Mẹ ôm thân xác không còn nguyên vẹn của Con Mẹ trong lòng, thì cũng là lúc nỗi đau của Mẹ dâng lên tột cùng. Tuy nhiên, Mẹ đã can đảm ôm trọn thân xác Chúa Giêsu và không hề có thái độ oán trách những kẻ giết hại con Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu - Con Chí Ái của Mẹ, ban cho chúng con biết đối xử với nhau bằng sự khiêm tốn, hiền lành, cảm thông, nâng đỡ, trách nhiệm, để những cái đinh ác độc ấy không còn được hiện hữu trên thân xác và tinh thần của anh chị em chúng con. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: MẸ NHÂN LOẠI

ĐK: Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu.

1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời.

2. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đâm thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám, nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN:

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Ý cầu nguyện: Gia đình – nơi loan báo Tin Mừng

LỜI CHÚA: (Chủ sự)

Lời Chúa trích trong Tin Mừng theo thánh Máccô

Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giôxép lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Ðức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Mácđala và bà Maria mẹ ông Gioxê, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người (Mc 15, 45-47).

Suy niệm:

Việc an táng Chúa Giêsu trong mồ đá, gợi lại cho chúng ta một buổi chiều trĩu nặng nỗi cô liêu thương nhớ, kết thúc một cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu đã phải chịu. Nhưng, đồng thời, cũng mời gọi chúng ta hãy sống niềm hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh nơi Chúa Giêsu ngang qua cái chết của Người.

Mặt khác, nơi ngôi mộ ấy còn dạy cho chúng ta bài học quý giá căn bản của sự sống, đó là: muốn có hạnh phúc phải tôi luyện bằng đau khổ, vâng phục; muốn có vinh quang phải đón nhận thập giá, phải từ bỏ cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo; muốn có sự sống, phải biết tha thứ, yêu thương và phải chết đi cho tội lỗi của mình. Đây là đường lối cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống đạo của cộng đoàn hay gia đình, nhiều khi chúng con đã tạo ra những nấm mồ vô hình để chôn anh chị em trong cộng đoàn hoặc những thành viên trong gia đình, khiến những nạn nhân ấy phải chết.

Trước những lỗi lầm ấy, xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu rằng: mỗi khi tạo nên nấm mồ chôn người khác, thì vô hình chung, chúng con cũng tạo ra một nấm mồ thứ hai và chúng con cũng cùng chung số phận với những người mà chúng con làm hại. Amen.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

Hát: “KINH HÒA BÌNH”.

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

LỜI NGUYỆN KẾT (Chủ sự)

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người chậm bất bình và chan chứa tình thương. Người luôn đi trước để yêu chúng con bằng tình yêu muôn thủa. Chúng con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa, từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con khi đã cùng với Con Chí Ái của Người là Chúa Giêsu Kitô, đi lại 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong buổi chiều Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, thì cũng được thấm thía và cảm nghiệm sâu xa về “lòng dạ xót thương” của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Đồng thời, xin Chúa cho chúng con cũng mặc lấy chính tâm tình vâng phục và xót thương mà Chúa Giêsu đã thi hành, qua đó, cùng với Người, chúng con đi vào con đường tự hiến như lời Người đã phán: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”.

Cuối cùng, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con, biết noi gương Chúa Giêsu, vác thập giá hằng ngày của mình cách trung thành, trọn vẹn, và, luôn sẵn sàng kề vai vác đỡ thập giá cho anh chị em mình. Được như vậy, chúng con hy vọng nơi cộng đoàn và gia đình sẽ trở thành nơi tha thứ - chốn an vui và là cung thánh của lòng thương xót.

Đó là những ước nguyện của chúng con dâng lên Chúa trong giờ phút linh thiêng này. Mong sao, chúng con cùng chết với Chúa Giêsu Con Chí Ái của Chúa thì chúng con cũng sẽ được đồng hình đồng dạng với Người và cùng Người sống lại trong vinh quang.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
Hát: XIN VÂNG

    Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

2.            Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài. Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ. Lòng con sao còn bỡ ngỡ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

- Làm dấu kết thúc – bước vào nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu.

http://gplongxuyen.org