• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo Phận Vĩnh Long : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

          Hôm nay, Thứ Bảy, 24 tháng 11năm 2018, Giáo Phận Vĩnh Long cùng nhiều Giáo Phận khác trong Giáo Hội Việt Nam dâng Thánh Lễ bế mạc năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.

          Cùng dâng Thánh Lễ bế mạc năm Thánh nhưng với Vĩnh Long thì lại khác bởi lẽ với Vĩnh Long hôm nay cũng là ngày Đại Hội Quới Chức của Giáo Phận.

          Từ sáng sớm hôm nay, cộng đoàn dân Chúa, cách riêng Quới Chức trong Giáo Phận đã dắt díu nhau về với Đình Khao - Trung Tâm Hành Hương các Thánh Tử Đạo của Giáo Phận.

          Sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị, chương trình Ngày Quới Chức hôm nay được bắt đầu với phần khai mạc của Cha Giacobe Nguyễn Văn Đảm - Đặc Trách Quới Chức của Giáo Phận. Kèm theo đó là phần thuyết trình của Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại Diện của Giáo Phận về "Loan báo Tin Mừng theo gương của Thánh Philipphê Phan Văn Minh".

          Sau phần của Đức Ông là phần thuyết trình của Cha Phaolô Kiệu về "Loan báo Tin Mừng theo gương của Thánh Trùm Lựu".

          Giữa các bài thuyết trình, cộng đoàn dân Chúa được hiệp ý với phần diễn nguyện .

          10 g 00, cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ với sự hiện diện và chủ tế của Đức Giám Mục Giáo Phận Phêrô Huỳnh Văn Hai.

          Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời cộng đoàn đặt câu hỏi cho từng người :         Đức tin chúng ta và mối tương quan giữa ta với Chúa quan trọng như thế nào ?

          Chúng ta có chịu đau khổ vì đức tin hay không ?

          Nếu cần thiết, chúng ta có sẵn sàng chịu đổ máu làm chứng cho Chúa Giêsu và Phúc Âm của Ngài không ?

          Sau đó, Đức Cha gợi đến Kitô Giáo là tôn giáo của Tình Yêu và sự tử đạo. Tình yêu đích thực là tình yêu hy sinh đến khi không có gì trao tặng. Và rồi Đức Cha đã gợi lên hình ảnh Chúa Giêsu làm chứng gương mẫu như sách Khải Huyền.

          Đức Cha gợi lại cho cộng đoàn về cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá cho những người tin hay không tin. Ma quỷ thì xúi giục người khác và bắt bớ những ai tin vào Chúa Kitô.

          Các vị tử đạo đã đổ máu mình và vượt qua chiến thắng ma quỷ qua việc làm chứng cho Chúa, cho Phúc Âm của Chúa cho đến chết. Qua việc làm chứng, các Ngài cho thấy sức mạnh cũng như niềm tin vào Thánh Giá và Phúc Âm cũng như lời hứa sự sống hạnh phúc đời đời với Chúa. Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng cho Chúa bằng nhiều việc khác nhau.

          Đức Cha gợi lại hình ảnh, chứng nhân của các Thánh Tử Đạo trong Hạnh các Thánh Tử Đạo năm 20118.

          Để kết thúc bài giảng, Đức Cha nói : "Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những vị tử đạo, làm chứng cho quyền năng của Phúc Âm ở giữa những thử thách, mâu thuẫn mà chúng ta đi theo Chúa. Trong những môi trường như thế ? Chúng ta biết cầu nguyện, sống phúc Âm của Chúa, tha thứ khi chúng ta bị tổn thương và thể hiện lòng quảng đại từ bi với những người vô vọng và bất lực.

          Chúng ta nhớ trong những môi trường đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta đủ ân sủng, sức mạnh, khôn ngoan để đối mặt với thử thách nào và chất vấn đức tin của chúng ta. Vì thế, chúng ta có mong muốn làm chứng cho Chúa, làm chứng cho niềm vui và sự tự do của Phúc Âm hay không ? Lạy Chúa ! Qua Thánh Giá, Chúa cứu chuộc thế gian. Xin Chúa ban tràn đầy niềm vui và sự tự tin cho chúng con và làm chúng con trở nên chứng nhân sự thật của Chúa và qua đó mọi người biết Chúa, sự thật và sự tự do của Phúc Âm Chúa".

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn nghỉ ngơi cũng như bồi dưỡng thể xác bằng những phần cơm đạm bạc và trở lại với phần thuyết trình của Cha Matthêu Hiền với chủ đề "Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh hiện tại"

          Thánh Lễ, thuyết trình, diễn nguyện ... của ngày Đại Hội Quới Chức cũng như bế mạc năm Thánh của Giáo Phận Vĩnh Long tại TTHH Đình Khao cũng đã khép lại ngày vui cũng như thời gian vui qua đi. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, cách riêng của các Thánh Tử Đạo của Vĩnh Long ban cho Vĩnh Long muôn vàn ân sủng cũng như sức mạnh đức tin để Giáo Phận trở thành chứng nhân anh dũng như các vị tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng.

cttd

cttd1

cttd2

cttd3

cttd4

cttd6

cttd7

cttd8

cttd9

cttd10

cttd12

cttd13

http://giaophanvinhlong.net