• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức TGM Leopoldo Girelli thăm GP Mỹ Tho

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
ĐẠI DIỆN KHÔNG THƯỜNG TRÚ
CỦA TÒA THÁNH VATICAN

THĂM VIẾNG GIÁO PHẬN MỸ THO (09/07/2012)

Tin và ảnh Zắc Dũng

Trong chương trình thăm viếng giáo phận Mỹ Tho từ ngày 10/7/2012 đến ngày 12/7/2012. Chiều ngày 09/07/2012, vào lúc 17 giờ 20, Đức TGM. Leopoldo Girelli đã đến Tòa Giám Mục Mỹ Tho chuẩn bị chuyến viếng thăm các tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp . Mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc tổ chức đón tiếp long trọng của giáo dân giáo xứ Chánh Tòa, cơn mưa nặng hạt kéo dài không ai mong đợi đã trút xuống trước giờ đón tiếp nhưng vẫn có vài trăm giáo dân, hội đoàn, các nữ tu dòng Thánh Phaolô và các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ che dù, mặc áo mưa, tay vẫy cờ Tòa Thánh chào mừng khi Đức TGM. Leopoldo Girelli xuống xe đi từ cổng tiến vào Tòa Giám Mục.

Tại Phòng Khách của Tòa Giám Mục, trước sự hiện diện của các linh mục chánh sở các giáo xứ trong thành phố Mỹ Tho, các nữ tu và cộng đồng dân Chúa giáo xứ Chánh Tòa. Đức Cha Phaolô Giám mục giáo phận đã chào mừng và bày tỏ lòng hân hoan khi được Đức Tổng Giám Mục là Đại Diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam ghé thăm giáo phận Mỹ Tho. Sau đó, trong phần đáp từ bằng vài câu tiếng Việt, Đức Tổng Giám Mục đã phát biểu bằng tiếng Anh qua phần phiên dịch của Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Đức Tổng Giám Mục nói lên tình cảm của ngài đối với Đức Cha Phaolô, các linh mục, các nữ tu và cộng đoàn dành cho ngài buổi đón tiếp long trọng nầy. Sau khi Đức Tổng Giám Mục ban Phép Lành Tòa Thánh cho cộng đoàn đang hiện diện, Đức Cha Phaolô giới thiệu với Đức Tổng Giám Mục các linh mục đang hiện diện trong buổi đón tiếp nầy.

girellimytho1

girellimytho2

girellimytho3

Nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho

girellimytho4

girellimytho5

Cha Phêrô Mai Văn Thượng cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

girellimytho6

girellimytho7

girellimytho8

Cha Giacôbê Hà Văn Xung trưởng ban tổ chức và cha Phaolô Phạm Đăng Thiện thư ký TGM