• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo dục kiến tạo nền văn hóa hòa bình

ROMA, (Zenit.org) – Tòa Thánh kêu gọi quyền được tiếp cận với nền giáo dục phải dành cho hết mọi người, mà « không có sự phân biệt đối xử », vì giáo dục rất cần « cho việc khích lệ một nền văn hóa hòa bình » và « sự tăng trưởng đối với nền kinh tế ».

Nhắc đến vai trò đầu tiên của gia đình đối với giáo dục, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng điều đó góp phần vào lợi ích chung của toàn xã hội.

Đây là quan điểm của Đức Cha Silvano M. Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, trong bài phát biểu tại Khóa họp lần thứ 20 của Ủy Ban Nhân Quyền trực thuộc Liên Hiệp Quốc diễn ra ngày 27 tháng Sáu 2012 với chủ đề « Quyền được giáo dục ».

« Đại bộ phận không kể hết những trẻ em không biết đọc biết viết và biết đếm » trong các nước nghèo, Đức Cha Tomasi bày tỏ quan ngại và nói tiếp : tất nhiên, « giáo dục là điều hết sức cần thiết để phát huy một nền văn hóa hòa bình, sự tôn trọng lẫn nhau, và tình liên đới trên cấp độ quốc tế ».

Mặt khác, ngài tiếp tục triển khai, giáo dục là một « điều kiện không thế thiếu » cho sự tiến bộ và cải thiệt chất lượng cuộc sống : nó « làm triển nở tài năng cá nhân để phục vụ cho xã hội ».

Giáo dục cũng giúp « tăng trưởng cho nền kinh tế », Vị Đại Diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét, vì những sức mạnh chân chính từ giáo dục là nhằm chuẩn bị cho con người gánh vác những trọng trách và ý thức được mục đích tối quan trọng đó là lợi ích chung ».

Chính vì thế, giáo dục cần được dành cho « các trẻ em cả nam lẫn nữ, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, nòi giống, chủng tộc, màu da, giầu nghèo, hay tàn tật », Đức Cha Tomasi nhấn mạnh.

Trong tiến trình giáo dục, « quyền không thể tước bỏ » của cha mẹ trong việc chọn nền giáo dục cho con cái mình cần phải được « ưu tiên ». Trong thực tế, ngài giải thích, giáo dục kết nối sự truyền sinh và mối liên hệ tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái ».

Giáo dục, đức cha Tomasi nói thêm, liên quan đến « toàn bộ quá trình đào tạo con người, bao gồm chiều kích tâm linh và luân lý của hữu thế, hướng đến sự tinh tế cá vị và điều thiện hảo cho xã hội mà mỗi cá thể là thành viên ».

Theo nghĩa này, trong sứ mệnh giáo dục, « gia đình góp phần vào lợi ích chung và thiết lập trường học đầu tiên cho phẩm giá xã hội mà tất cả cộng đồng nhân loại đều cần đến »

Vietcatholic