• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhật Ký Lễ An Táng Đức Cha...

Nhật Ký Lễ An Táng Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu ngày 03. 02. 2013

 dc0

Cha Giuse Nguyễn Phát kính viếng

dc1

Họ đạo Hòa Long kính viếng

dc2

Cha sở Mai Phốp viếng Đức cha

dc3

Họ đạo Tam Bình kính viếng

dc5

Họ đạo Đức Hoà kính viếng

dc6

Gia đình Cha cố Phêrô Vân kính viếng

dc7

Họ đạo Lonh Hưng kính viếng

dc8

dc9