• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chương trình lễ an táng Đức Cha

Chương Trình Lễ An Táng Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Hình Ảnh ngày 31/ 01/ 2013

Thánh lễ I: 5h15 : Qúy Thầy Đại Chủng Viện + Tiểu Chủng Sinh

Thánh lễ II: 10h
+ Hạt Thạnh Phú
+ Họ đạo Sa Đéc
+ Họ Cái Nhum

Thánh lễ III: 10h

Thánh Lễ IV: 17h15 : Họ Cái Mơn - Chợ Lách

Thánh Lễ V: 20h30

PHIÊN ĐỌC KINH CANH THỨC ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA GIACÔBÊ

21 h - 22 h: Giáo Dân NT Chánh Tòa
22h - 23h: HDMTG Cái Mơn
23h - 24 : HDMTG Cái Nhum
24h - 1h : Dòng St. Paul
1h - 2h : HDMTG Cái Nhum
2h - 3h : Dòng St. Paul
3h - 4h : Qúy Thầy +  Tiểu Chủng Sinh

  • Chương trình canh thức này được áp dụng cho các đêm 31. 01 ; 01.02 ; 03.02

 

Hình ảnh ngày 31/ 01/ 2013

dc0

Đưa thi hài Đức Cha Giacôbê về Nhà Thờ Chánh Tòa

dc1

 dc2

dc4

Cha Quản Hạt Vĩnh Long, Cha sở Chánh Tòa đón thi hài Đức Cha Giacôbê

dc6

Những lời cầu của đoàn con Vĩnh Long cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

dc7

Thánh lễ đầu tiên cầu cho linh hồn Đức Cha Giacôbê

dc9

Cha Quản hạt Vĩnh Long chủ sự thánh lễ

dc10

Chủng sinh Vĩnh Long luôn ở bên Đức Cha Giacôbê

dc13

Đoàn con tu sĩ cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

dc15

Đoàn con tín hữu Vĩnh Long cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

dc16

Cầu lễ trước nghi thức Tẩn Liệm