• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

FABC đến Sài Gòn

WGPSG – Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), cùng với một số Giám mục và chuyên viên của FABC đã đến Trung tâm Mục vụ TGPTPHCM

Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

luuchantrung

Đức TGM Phêrô Lưu Chấn Trung (GP. Cao Hùng) và ĐGM Bosco Lâm Cát Nam (GP. Đài Nam)

chalsw

Cha Lawrence Pinto, Thư ký điều hành văn phòng Giáo sĩ - FABC

hongsonx

Đức TGM Gioan Hồng Sơn Xuyên, chủ tịch văn phòng Giáo dục và đào luyện Đức Tin - FABC

hongygiantha

Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, TGM Hồng Kông

huyngtriiue

ĐGM Philipphê Huỳnh Triệu Minh, thành viên văn phòng Truyền Thông Xã Hội - FABC

phitruong

Tại phi trường Tân Sơn Nhất

trungtammv

Về Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM

dungcom

hymam

mucvu

Tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM

trungtam

Trích từ: tgpsaigon