• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng đoàn Ân Phúc - Động Cao

Để tăng thêm thu nhập cho một nhà dòng đông nhân sự mà thú thật kinh tế không mấy ổn định, nên tháng 12 - 2007, Chị Tổng Phụ Trách Agnes Nguyễn Thị Phụng đã mua mảnh đất cách họ đạo Cái Đôi khoảng 10 km với mục đích nuôi trồng thủy sản…

Một số hình ảnh:


Địa chỉ: Cộng đoàn Ân Phúc

Ấp Động Cao – Xã Đông Hải

Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh

ĐT: 074.3737957