• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình Ảnh Khóa Tìm hiểu Ơn Gọi 2019

Khóa Tìm hiểu Ơn gọi từ ngày 09 - 12 tháng  07 năm  2019 tại Hội Dòng MTG Cái Mơn với chủ đề: "Hãy ở lại với Thầy". Với hơn 200 bạn nữ đến từ các Họ Đạo trong và ngoài Giáo Phận.

IMG 2830tn

Xem thêm hình ảnh