• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình Ảnh Khóa Thường Huấn Dì Em 2018

Hơn 140 Chị Em tham dự Khóa Thường Huấn 2018  từ ngày  3 - 4 tháng 9  với chủ đề: "Sa Mạc Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Stêphanô do Liên đoàn Anrê Phú Yên thuộc Giáo Phận TP. HCM hướng dẫn cùng với Cha Tuyên Úy  Sa Mạc Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm, Cha Giuse Võ Ngọc Toàn Giáo Phận Vĩnh Long.

IMG 0289

Xem thêm hình ảnh