• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Clip hình ảnh Nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ An táng

 Sáng 9giờ ngày 26 tháng 04 trong niềm tin, tình yêu thương và hiệp thông, Đức Ông chủ tế Thánh lễ An táng cho Dì Phêlicita tại Nguyện Đường Hội Dòng, cùng với Quý Cha trong Giáo phận, Quý  Tu Sĩ và bà con giáo dân xa gần...

Xin Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Dì Phêlicita mau về hưởng tôn nhan Chúa.