• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chùm ảnh Khóa Tìm Hiểu 2016

Chùm ảnh Khóa Tìm Hiểu 2016, chủ đề "Hãy Theo Thầy" (Mt 4,19). Với 220 Em từ 41 Họ đạo trong Giáo phận và 1 Họ đạo thuộc Giáo Phận Mỹ Tho. Niềm vui nối tiếp niềm vui, Hội Dòng hân hoan vui mừng cùng với 9 Tân Linh Mục đến dâng Thánh lễ Tạ ơn sau 10 ngày lãnh Tác Vụ Linh Mục được Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai phong chức vào ngày 29.06.2016 vừa qua.

IMG 3624tn1

IMG 3593

Xem thêm hình ảnh