• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chùm ảnh: Khóa Thường Huấn Dì Em 2015

Khóa Thường Huấn Dì Em từ ngày 23-28/ 11/ 2015 với chủ đề: "Giáo dục những giá trị sống" dưới sự hướng dẫn của Giảng Viên: Cô Phạm Thị Sen &Thầy Lại Văn Anh và "Sứ Mạng của đời Thánh Hiến" do Frère Vũ Mạnh Quân Dòng Lasan chia sẻ.

IMG 0811tn1

Xem thêm ảnh