• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phát gạo hằng tháng cho người già

tnphatgao

Một số hình ảnh Nữ Tu phát gạo hằng tháng cho người già, neo đơn, người nghèo, bệnh tật  và khuyết tật.

 

 

Vườn hoa kiểng ...

tnvuonhoa

Vườn hoa kiểng Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

 

 

Một vài hình ảnh các em mồ côi

mocoi6

Một vài hình ảnh các em mồ côi được Nữ Tu Mến Thánh Giá Cái Mơn chăm sóc

Một vài hình ảnh Đức TGM đến thăm HD

baocao

Một vài hình ảnh Đức TGM đến thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 

Một số hình ảnh Nữ Tu đi thăm viếng

tnkhuyettat

Một số hình ảnh Nữ Tu đi thăm viếng bệnh nhân phong và người khuyết tật

 

 

Vài hình ảnh Thánh hiến và Tạ ơn 2012

Thánh Hiến và Tạ Ơn 2012

Vài hình ảnh trong lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn tại HD MTG Cái Mơn 2012...

Một vài hình ảnh các Em Nhà Tập

tnnhatap

Một vài hình ảnh các Em Nhà Tập tĩnh tâm