• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Video Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2017

DSC00009tn

Video Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2017 - HD Mến Thánh Giá Cái Mơn

Video lễ Thánh hiến và Tạ ơn 2016

IMG 0481

Video lễ Thánh hiến và Tạ ơn 2016

Video Lễ Thánh Hiến và Tạ ơn _ 2017

IMG 5918

Video Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn  _ 2017 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

Chùm ảnh Khóa Tìm Hiểu 2016

IMG 3624tn

Chùm ảnh Khóa Tìm Hiểu 2016 với 220 Em từ 41 Họ đạo trong Giáo phận và 1 Họ đạo thuộc Giáo Phận Mỹ Tho.

Hình ảnh Thánh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn - 2017

IMG 6030tn

Hình ảnh Thánh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn Ngọc Khánh, Kim Khánh Khấn Dòng - 2017

Hình ảnh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn năm 2016

IMG 0572tn

Hình ảnh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn năm 2016

Clip hình ảnh Nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ An táng

IMG 5340tn

Clip hình ảnh Nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ An táng Dì Phêlicita

Hình ảnh "Tuyên Khấn Lần Đầu" năm 2016

IMG 2956TN

Chiều lúc 17g, ngày 09/06/2016, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hân hoan đón nhận 10 Em  Tuyên Khấn Lần Đầu

Hình ảnh nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ an táng Dì Matta My

img6003tn

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.

Mẫu cắm hoa 4

06

Mẫu cắm hoa 4

Diễn Nguyện Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2016

gs

HD. MTG Cái Mơn Diễn Nguyện Hoạt Cảnh Giáng Sinh - 2016

Mẫu cắm hoa 3

DSC07493tn

Mẫu cắm hoa trong phụng vụ

Diễn nguyện lòng Chúa thương xót

ltx

Diễn nguyện lòng Chúa thương xót

Hình ảnh Đức Cha Phêrô thăm Hội Dòng

IMG 1631tn

Ngày 28.01.2016 Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, thăm Hội Dòng.

Đại lễ kỷ niệm 66 năm ngày Mẹ hiện hình

lama

Ngày 7 thang 10, Hội Dòng MTG Cái Mơn diễn nguyện mừng kỷ niệm 66 năm ngày Mẹ hiện hình tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, Bến Tre.

Hình ảnh Đức TGM Jean-Pierre CATTENOZ d'Avignon thăm HD

DSC09536tn

Chiều ngày 18 - 21/01/2016  Đức Tổng Giám Mục  Jean - Pierre CATTENOZ Tổng Giáo Phận d'Avignon viếng thăm HD. MTG Cái Mơn.

Mẫu cắm hoa sưu tầm

bong6tn

Mẫu cắm hoa sưu tầm

Mẫu cắm hoa 2

DSC00025tn

Mẫu cắm hoa 2

Mẫu cắm hoa 2016

IMG 3323tn

Mẫu cắm hoa 2016

Chùm ảnh: Khóa Thường Huấn Dì Em 2015

IMG 0813tn

Khóa Thường Huấn Dì Em từ ngày 23-28/ 11/ 2015 với chủ đề: "Giáo dục những giá trị sống " và "Sứ Mạng của đời Thánh Hiến"