• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhìn Vào Chính Mình

Suy niem Lc 181-8

Càng chú tâm vào những diễn biến trong tâm hồn mình, mỗi ngày ta càng nghiệm ra những điều rất linh thiêng và mới mẻ.

Dấn thân phục vụ theo tác động của Thánh Thần

onlolieu

Sự dấn thân phục vụ của Kitô hữu khác với mọi người ở chỗ là phục vụ theo chương trình của Thiên Chúa,...

Lời Chúa trong đời sống thánh hiến

suy-niệm-lời-Chúa

Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi (x. Tv 118, 105).

Dấn thân phục vụ trong sự khiêm nhường

hoa-5

Khiêm nhường theo nghĩa tôn giáo là nhận biết mình hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa.