• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khám phá chính mình

khampha

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”(Augustino)

Lời Chúa trong đời sống thánh hiến

suy-niệm-lời-Chúa

Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi (x. Tv 118, 105).

Nhìn Vào Chính Mình

Suy niem Lc 181-8

Càng chú tâm vào những diễn biến trong tâm hồn mình, mỗi ngày ta càng nghiệm ra những điều rất linh thiêng và mới mẻ.

Dấn thân phục vụ theo tác động của Thánh Thần

onlolieu

Sự dấn thân phục vụ của Kitô hữu khác với mọi người ở chỗ là phục vụ theo chương trình của Thiên Chúa,...