• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con người của Mùa Chay

tinh-tam-mua-chay

Mỗi Mùa Phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét cốt yếu về Thiên Chúa và về Con người.

Nhìn Vào Chính Mình

Suy niem Lc 181-8

Càng chú tâm vào những diễn biến trong tâm hồn mình, mỗi ngày ta càng nghiệm ra những điều rất linh thiêng và mới mẻ.

Khám phá chính mình

khampha

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”(Augustino)

Lời Chúa trong đời sống thánh hiến

suy-niệm-lời-Chúa

Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi (x. Tv 118, 105).