• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sống với chỉ trích

binhan1

Đứng trước chỉ trích và phê phán, làm cách nào chúng ta kiên định với chính lòng tốt thiết yếu của mình?

Con người của Mùa Chay

tinh-tam-mua-chay

Mỗi Mùa Phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét cốt yếu về Thiên Chúa và về Con người.

Trở nên chính mình

cay

Con người là tuyệt tác của Thiên Chúa, là tạo vật được Ngài ưu ái, chăm sóc, và yêu thương vô cùng.

Khám phá chính mình

khampha

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”(Augustino)