• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca Chúa Nhật 24 TN - B

Nhập lễ

buocvao-phamlienhung

Đáp ca - Tung hô Tin Mừng

cn24tnb-tv114-thainguyen

Dâng lễ

dang6-tranxuanlong-1

dang6-tranxuanlong-2

Hiệp lễ

Chuatrongdoicon-thainguyen