• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca Chúa Nhật 13 TN - C

Nhập lễ: Vào Thánh Lễ - Lm. Nguyễn Duy pdf
Đáp ca - Tung hô Tin Mừng: Thánh vịnh 15 - Lm. Thái Nguyên pdf
Dâng lễ: Tình Yêu Mến - Pm. Cao Huy Hoàng pdf
Hiệp lễ: Chúa vẫn thánh hoá - Lm. Mi Trầm pdf
Kết lễ: Về nơi đây (2) - Lm. Mi Trầm pdf

 

Xin click vào tên bài để xem và nghe bài hát, click vào icon để download file PDF