• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca CN Lễ Hiện Xuống

 

Nhập lễ: Ngọn Gió Thánh Thần - Lm. Kim Long pdf
Ca tiếp liên: Nguyện Thánh Linh - Hùng Lân pdf
Đáp ca - Tung hô Tin Mừng: Thánh vịnh 103 - Lm. Thái Nguyên pdf
Dâng lễ: Của lễ thanh cao - Ngọc Linh pdf
Hiệp lễ: Con đã chọn Ngài - Ngọc Linh pdf
Kết lễ: Thần Linh Chúa - Lm. Kim Long pdf

 

Xin click vào tên bài để xem và nghe bài hát, click vào icon để download file PDF