• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca CN 3 Phục Sinh - C

Nhập lễ

xinngai

 

Đáp ca - Tung hô Tin Mừng

tv29-1

 

tv29-2

 

Dâng lễ

cualetuongniem

 

Hiệp lễ

olaivoicon-1

olaivoicon-2

olaivoicon-3