• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca CN 2 Phục Sinh - C

Nhập lễ

niemtinbatdiet

 

Đáp ca - Tung hô Tin Mừng

cn2psc-1

cn2psc-2

 

Dâng lễ

hiente36-1

hiente36-2

 

Hiệp lễ

conxintin-1

conxintin-2

conxintin-3

 

Kết lễ

tinyeuca