• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca Chúa Nhật 4 MC - C

Nhập lễ

thancatbui

 

Đáp ca - Tung hô Tin Mừng

cn4mcc-1

 

cn4mcc-2

 

Dâng lễ

hienlegiaohoa

 

Hiệp lễ

chinhnhongai-1

chinhnhongai-2

 

Kết lễ

condachonngai-1

condachonngai-2