• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh ca Chúa Nhật 4 TN - C

Nhập lễ

toimungvui-lasan-1

toimungvui-lasan-2

 

Đáp ca - Tung hô Tin Mừng

cn4tnc-tv70-1

 

cn4tnc-tv70-2

 

Dâng lễ

dangchuadattroi-1

dangchuadattroi-2

 

Hiệp lễ

khotinchua-1

khotinchua-2

 

Kết lễ

niemvuitanhien-1

niemvuitanhien-2

niemvuitanhien-3