• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

naymam

Thánh ca Chúa Nhật 11 TN - B

Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

(Tv 91, 2-3, 13-14, 15-16)

 

 

 

Thánh ca Lễ Mình Máu Chúa Kitô

banhhangsong

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. (Ga6,51)

Thánh ca Lễ Chúa Ba Ngôi

bangoi

 "Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình". (TV 32)