• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

03-vgs

Thánh ca Chúa Nhật 3 MV - A

“Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa sẽ đến cứu độ các ngươi” (Is 35,4)

 

Thánh ca Chúa Nhật 2 MV - A

02-vgs

“Hãy sám hối, vì Nước Trời gần đến” (Mt 3,2)

Thánh ca Chúa Nhật 34 TN - C

34-tnc

"Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta." (Lc 23,43)

Thánh ca Chúa Nhật 1 MV - A

01-vga

“Hãy tỉnh thức và sẵn sàng,vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24,44)

Thánh ca Chúa Nhật 33 TN - C

33-tnc

“Họ là những người đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14)