• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

03-emmau

Thánh ca CN 3 Phục Sinh - C

“Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24, 29).

 

Thánh ca CN 2 Phục Sinh - C

toma

“Phúc cho những ai không thấy mà tin!" (Ga 20,29)

Thánh ca Chúa Nhật Lễ Lá MC - C

lela

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến". (Lc 19, 28-4)

Thánh ca Chúa Nhật Phục Sinh

easter

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)

Thánh ca Chúa Nhật 5 MC - C

cn5mcc

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". (Ga 8, 1-11)