• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn7ps

Thánh ca CN Lễ Thăng Thiên

“Người sẽ đến như các ông đã thấy Người lên trời vậy.” (Cv 1, 11)

 

 

Thánh ca CN 6 Phục Sinh - C

cn6ps

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy."  (Ga 14, 23)

 

Thánh ca CN 5 Phục Sinh - C

cn5ps

“Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. (Ga 13, 34)

Thánh ca CN 5 Phục Sinh - C (bộ mới)

cn5ps

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau". (Ga 13, 34)

 

Thánh ca CN 4 Phục Sinh - C

cn4psc

”Phần Ta, Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”(Ga 10,10)