• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

11-tnc

Thánh ca Chúa Nhật 11 TN - C

"Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi". (Gl 2, 16. 19-21)

 

Thánh ca CN Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

10-tnc

“Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng". (Ed 34, 11-16)

Thánh ca CN Lễ Chúa Ba Ngôi

08-tnc

"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành". (Cn 8, 22-31)

Thánh ca CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

09-tnc

“Các con hãy cho họ ăn đi ” (Lc 9,13)

Thánh ca CN Lễ Hiện Xuống

cn8ps

“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con.” (Ga 20,21)