• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

16-tnc

Thánh ca Chúa Nhật 16 TN - C

"Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." (Lc 10, 42)

 

Thánh ca Chúa Nhật 15 TN - C

15-tnc

“Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình” (Lc 10,27)

Thánh ca Chúa Nhật 13 TN - C

13-tnc

“Hãy theo Thầy” (Ga 14,27)

Thánh ca Chúa Nhật 14 TN - C

14-tnc

“Thầy sai các con đi như chiên vào giữa sói rừng” (Lc 10,3)

Thánh ca Chúa Nhật 12 TN - C

12-tnc

“Phần con, con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)