• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

27-tnc

Thánh ca Chúa Nhật 27 TN - C

"Nếu các con có lòng tin". (Lc 17, 5-10)

 

Thánh ca Chúa Nhật 26 TN - C

26-tnc

“ Còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ” (Lc 16,25)

Thánh ca Chúa Nhật 24 TN - C

24-tnc

“Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc” (Lc 15,6)

Thánh ca Chúa Nhật 25 TN - C

25-tnc

“Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Lc 16,13a)

Thánh ca Chúa Nhật 22 TN - C

22-tnc

“Ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14, 11)