• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

32-tnc

Thánh ca Chúa Nhật 32 TN - C

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” (Lc 20,27-38)

 

Thánh ca Chúa Nhật 31 TN - C

31-tnc

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc 19,10)

Thánh ca Chúa Nhật 29 TN - C

29-tnc

“Anh em hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15)

Thánh ca Chúa Nhật 30 TN - C

30-tnc

"Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống” (Lc 14,11)

Thánh ca Chúa Nhật 28 TN - C

28-tnc

"Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." (Lc 17,19)