• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn21b

Thánh ca Chúa Nhật 21 TN - B

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao. (Tv 33)

 

 

Thánh ca Chúa Nhật 20 TN - B

cntn20b

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. (Tv. 33)

Thánh ca Chúa Nhật 18 TN - B

18b

Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. (Tv 77)

Thánh ca Chúa Nhật 19 TN - B

cn19b

"Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy." (Tv 33)

 

Thánh ca Chúa Nhật 17 TN - B

cn17b

Chúa thương rộng mở tay ban,

đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê. (Tv 144)