• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn31tnb

Thánh ca Chúa Nhật 31 TN - B

 "Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con" (Tv 17)

 

Thánh ca Chúa Nhật 30 TN - B

cn30tnb

"Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui." (Tv 125)

Thánh ca Chúa Nhật 28 TN - B

cn28tnb

"Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca." (Tv 89)

Thánh ca Chúa Nhật 29 TN - B

cn29kntg

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
"Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16, 15)

Thánh ca Chúa Nhật 27 TN - B

mancoi

"Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc,
cho chúng con hưởng suốt cuộc đời." (Tv 127)