• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn2mvc

Thánh ca Chúa Nhật 2 MV - Năm C

"Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui." (Tv. 125)

 

 

Thánh ca Chúa Nhật 1 MV - Năm C

cn1mvc

"Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa." (Tv. 24)

Thánh ca Chúa Nhật 33 TN - B

cn33tnb

 "Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu" (Tv 15)

 

 

Thánh ca Chúa Nhật 34 TN - B

cn34tnb

"Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào" (Tv 92)

Thánh ca Chúa Nhật 32 TN - B

cn32tnb

 “Bà đã rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả” (Mc 12,44)