• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

bavua

Thánh ca CN lễ Hiển Linh - C

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua". (Mt 2, 1-12)

 

Thánh ca CN lễ Thánh Gia - C

lethanhgia

"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ". (Lc 2, 41-52)

 

Thánh ca Chúa Nhật 4 MV - Năm C

cn4mvc

"Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ." (Tv. 79)

Thánh ca lễ Giáng Sinh 25 -12

25-12

"Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta." (Tv. 97)

Thánh ca Chúa Nhật 3 MV - Năm C

cn3mvc

“Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, Người cầm nia trong tay ...