• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

lasen

Thánh ca Lễ Minh Niên

"Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Ngài sẽ ra tay" (Tv 36)

 

Thánh ca Chúa Nhật 4 TN - C

cn04tnc

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”. (Lc 13, 01-09)

Thánh ca Chúa Nhật 2 TN - C

cn2tnc_c

“Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo” (Ga 2, 5)

 

Thánh ca Chúa Nhật 3 TN - C

cn03tnc

"Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống." (Ga 6, 63)

Thánh ca Chúa Nhật 1 TN - C

cn01tnc

"Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình." (Tv. 28)