• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

07-vgs

Thánh ca Lễ Hiển Linh - A

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,1-12)

 

Thánh ca Lễ Thánh Gia - A

06-vgs

“Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm” (Mt 2,14)

Thánh ca Chúa Nhật 4 MV - A

04-vgs

“Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình” (Mt 1, 20)

Thánh ca Lễ Chúa Giáng Sinh - A

05-vgs

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể” (Ga1,14)

Thánh ca Chúa Nhật 3 MV - A

03-vgs

“Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa sẽ đến cứu độ các ngươi” (Is 35,4)