• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 10 - A

07.06.20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A

Chúa Ba Ngôi - Ga 3,16-18

QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Suy niệm: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà. Quà tặng có thể là những món đồ vật chất; nhưng hơn nữa, đó có thể là những lời nói yêu thương, là thời gian người ta dành cho nhau, để thăm viếng nhau, để ở bên nhau, là tất cả những gì người ta có thể nghĩ ra để trao cho nhau, để cho người mình yêu thấy được tấm lòng chân tình, quý trọng, luyến nhớ và nhất là thấy được tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương. Thiên Chúa là chính Tình Yêu. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi ban cho chúng ta Người Con Một của Ngài. Hơn thế nữa, không chỉ đơn thuần là một món quà; Món Quà được treo lên cây thập giá, là Sự Sống được hiến dâng để chúng ta được sống, được cứu độ; Món Quà là Thân Mình hoá thân trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta được thành một thân mình với Món Quà Giê-su.

Mời Bạn: Chúng ta có tin và đón nhận Món Quà ấy không? Tin vào những giá trị mà Người Con Một là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” trao tặng chúng ta? Ngược lại, từ chối Món Quà Giê-su tức là thỏa hiệp với hận thù, dối trá, sự chết… Có khi nào bạn từ chối món quà Người Con Một này không?

Sống Lời Chúa: Món Quà Giê-su được treo trên thập giá: mời bạn đón nhận những thập giá được gửi đến trong cuộc đời bạn. Món Quà là Giê-su hoá thân trong bí tích Thánh Thể, mời bạn siêng năng rước Thánh Thể để trở nên một thân mình với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho lòng chúng con thật mềm để dễ dàng đón nhận niềm tin vào Con Thiên Chúa.


08.02.20 THỨ HAI TUẦN 10 TN - Mt 5,1-12

ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi... Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.(Mt 5,1.3)

Suy niệm: Giảng dạy trên một ngọn núi, Đức Giê-su thể hiện tư thế của Đấng ban luật, tựa như Thiên Chúa trên núi Si-nai, chứ không như Mô-sê chỉ là người lập lại ý của Thiên Chúa. Tám mối phúc có thể nói là bản hiến chương Nước Trời, phổ quát cho mọi dân mọi nước, chứ không chỉ cho riêng dân Ít-ra-en. Hiến chương ấy, một mặt, là những lời chúc phúc thật đặc biệt, vượt xa tiêu chuẩn hạnh phúc của thế gian, đưa ta đến hạnh phúc thật sự; mặt khác, hiến chương ấy đòi hỏi con người phải thay đổi nếp nghĩ, lối sống mới có thể tiếp nhận. Tám mối phúc là những gì Đức Giê-su rao giảng, đề cao, và chính Ngài đã sống: Ngài sống nghèo khó, khiêm nhường, kiến tạo hòa bình, tìm kiếm công lý cho kẻ khác, và chịu đau khổ vì chân lý... Nói cách khác, các mối phúc đều qui về Ngài, và chính Ngài, là phần thưởng lớn nhất cho đời ta.

Mời Bạn: Tám mối phúc có làm bạn ngạc nhiên, ngại ngùng? Ai lại nghĩ rằng nghèo khó, khiêm nhường, hiền lành...là ‘phúc’ chứ! Chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi, dại khờ vậy sao? Thế nhưng, là môn đệ Chúa Ki-tô, bạn lại được mời gọi can đảm đáp trả lời dạy này của Ngài. Nhờ vậy, bạn sẽ gặp được hạnh phúc thật sự, viên mãn.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn giữ tâm hồn trong sạch vì yêu mến Chúa, cũng như tập chia sẻ cho những anh chị em thiếu thốn bạn quanh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con can đảm sống các Mối phúc, dù phải hy sinh, thiệt thòi, để được hưởng mối lợi lớn lao là hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Amen.


 09.06.20 THỨ BA TUẦN 10 TN

Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT - Mt 5,13-16

VAI TRÒ KI-TÔ HỮU

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14)

Suy niệm: Muối và ánh sáng là những thành phần thiết yếu của cuộc sống. Thực phẩm có thể thiếu một vài thứ gia vị khi chế biến, nhưng không thể thiếu muối. Cuộc sống có thể thiếu một vài thứ tiện nghi, nhưng không thể thiếu ánh sáng. Khi bảo rằng: “Chính anh em là muối cho đời... là ánh sáng cho trần gian,” Chúa Giê-su muốn nói lên vai trò quan trọng của Ki-tô hữu đối với thế gian: vì qua họ, ơn cứu độ của Chúa Ki-tô tiếp tục hoạt động; đồng thời, nhờ những việc tốt đẹp họ làm mà thế gian có thể nhận biết và tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

Mời Bạn: Không ai tự mình trở thành Ki-tô hữu, mà mỗi người được làm cho nên Ki-tô hữu. Một khi trở thành Ki-tô hữu, người môn đệ trở nên khác biệt: ở trong thế gian và không thuộc về thế gian. Chính khác biệt này làm nên nét độc đáo nơi Ki-tô hữu, có thể ví được như muối và ánh sáng. Nhưng trong vai trò là muối và ánh sáng, Ki-tô hữu được mời gọi để ‘sống cho’ và ‘sống vì’: cho thế gian và vì vinh quang của Chúa Cha. Nếu không chu toàn sứ mạng này, Ki-tô hữu bị biến chất không còn là Ki-tô hữu nữa, giống như muối, nếu mà nhạt đi thì chỉ đáng quăng ra ngoài cho người ta giẫm đạp lên mà thôi.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn quyết tâm thực hiện ít nhất một hành động ‘sống cho’ và ‘sống vì’ Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, cảm tạ Chúa đã chọn và làm cho chúng con trở thành môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con ý thức một cách đầy đủ về ơn gọi của mình, để luôn nỗ lực sống cho thế gian và vì vinh quang Nước Trời. Amen.


10.06.20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN - Mt 5,17-19

LUẬT CỦA CHÚA

“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)

Suy niệm: Lề Luật đối với người Do Thái là toàn thể bộ luật trong Cựu Ước được nối kết với thế giá của nhà lập luật lừng danh của họ là ông Mô-sê. Chúa Giê-su cho biết Ngài đến không phải để phá bỏ luật ấy mà là để kiện toàn. Ngài dạy phải thực thi cả đến “một chấm một phết trong Lề Luật.” Thế nhưng Lề Luật tự nó không phải là cùng đích mà hướng đến chỗ trở nên “hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” và để thiên hạ “thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,48.16). Giữ luật theo tinh thần của Chúa là giữ luật vì tình yêu đích thực: vì thế chúng ta có thể sẵn sàng vâng phục Chúa Thánh Thần với cả tấm lòng chứ không chỉ giữ luật theo hình thức, cũng không làm cách qua loa hời hợt mà là sống triệt để tinh thần của Luật là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” (Mt 22,37). Với tinh thần đó, không có việc nào là nhỏ trước mặt Chúa, vì “ai bãi bỏ dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất, cũng bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.”

Mời Bạn: Tình yêu phải thể hiện bằng hành động; vì thế tuân giữ lề luật, nhất là Luật Tình Yêu của Chúa, thì không thể chỉ bằng lời nói suông mà phải bằng việc làm cụ thể và thiết thực, bằng tâm tình cảm thông, nhẫn nại, bao dung và tha thứ.

Sống Lời Chúa: Một điều luôn phải có khi xét mình: Hôm nay tôi đã thực thi luật bác ái như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến luật Chúa để con tuân giữ và giúp tha nhân cũng tuân giữ như thế.


11.06.20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN

Thánh Ba-na-ba, tông đồ - Mt 10,6-13

NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ”

 “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai các tông đồ đi rao giảng trong những điều kiện thật bấp bênh và nguy hiểm: - phải đối diện với biết bao mối đe doạ tới cả tính mạng: “như chiên đi vào giữa bầy sói;” - đã thế, lại không được phép trang bị những phương thế tối thiểu để bảo đảm cho an toàn bản thân và thành công của sứ mạng. Phải chăng Chúa đang trao cho các ông “sứ mạng bất khả thi” hay Ngài “đem con bỏ chợ”? Thật ra, chúng ta quá lo vì những điều các tông đồ không có mà quên chú ý tới điều các ngài đang có: đó chính là sự bình an (cc. 13-13) và Thánh Thần của Chúa vẫn luôn ở trong họ (c. 20). Vì thế, việc đầu tiên người tông đồ làm là trao tặng điều họ đang có: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.”

Mời Bạn: Những người nhập cư, một thành phần đặc biệt của dân số thời nay, có khi chính bạn cũng nằm trong số đó, đang sống trong một hoàn cảnh na ná các tông đồ ngày ấy. Nếu bạn là người nhập cư, sự bình an và Tinh Thần của Chúa Ki-tô đã ở trong bạn chưa? Nếu họ đang ở quanh bạn, bạn làm gì để đem bình an của Chúa đến với họ?

Chia sẻ: Họp bàn trong nhóm để làm một việc thiết thực giúp ích những người nhập cư (hoặc phải di cư) trong khu xóm của bạn.

Sống Lời Chúa: Chính bạn hãy có sự bình an trong mình bằng cách luôn kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể và nếu có cơ hội, đừng bao giờ bỏ lỡ việc chia sẻ cho những người “tông đồ nhập cư” quanh bạn dù chỉ là một chén nước lã.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con hiểu rằng người tông đồ của Chúa trong thời đại này phải là người đem bình an của Chúa đến cho tha nhân.


12.06.20 THỨ SÁU TUẦN 10 TN - Mt 5,27-32

THANH LỌC CON TIM VÀ ĐÔI MẮT

Đức Giê-su nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,28)

Suy niệm:Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” nhưng cũng có “những đôi mắt in hình viên đạn”, những viên đạn hận thù, ghen tương, trả đũa, những viên đạn thèm khát tình dục được ‘bắn’ vào người khác. Mà sở dĩ chúng ta có những ‘đôi mắt in hình viên đạn’ thèm muốn, bởi vì chính chúng mình đã mở tung ‘cửa sổ tâm hồn’ cho những trang sách báo nhảm nhí, những cuộn phim với lắm hình ảnh đồi truỵ, và bao hình thức giải trí phóng túng khác… Trong bài Tin mừng này, Đức Giê-su lên án những ai chủ ý dùng đôi mắt của mình để khơi gợi những ước muốn bất chính, hay nói cách khác, Ngài cảnh báo những tâm hồn chất đầy những ước muốn bệnh hoạn và dùng con mắt để thoả mãn những ham muốn đen tối ấy.

Mời Bạn: Thanh lọc con tim của bạn để con tim ấy bớt đi những ham muốn đen tối. Thanh lọc cái nhìn của bạn để cái nhìn ấy được trong sáng.

Chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của tôi hiện nay khi nỗ lực sống trung thành trong đời vợ chồng, hoặc khi sống đức khiết tịnh như Chúa mời gọi là khó khăn nào?

Sống Lời Chúa: Để thanh lọc con tim và đôi mắt theo Lời Chúa dạy, tôi quyết tâm không đọc sách báo nhảm nhí và xem các phim ảnh đồi truỵ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con một tâm hồn theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa. Xin nâng chúng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Amen.

(Cha Galot)


13.06.20 THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT - Mt 5,33-37

CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG

“Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,34.37)

Suy niệm: Trong cuộc sống thường ngày, lời nói là phương tiệngiaotiếp, lời nói là nhịp cầu cảm thông giữa các cá nhân với nhau, là khế ước giao dịch đời sống xã hội. Lời nói để diễn tả ý tưởng cho nhau hiểu nhau, nên tự bản chất, lời nói phải mang tính trung thực. Nhưng đáng tiếc thay, trong thực tế, sự trung thực hầu như bị chà đạp. Con người dễ bị lôi kéo vào thái độ thay lòng đổi dạ. Xã hội hôm nay có nhiều thứ khủng hoảng, trong đó có khủng hoảng lòng trung thực: hợp đồng kinh tế bị vi phạm, giao ước hôn nhân bị đổ vỡ, tình bạn bị phản bội, ngay cả người Ki-tô hữu nhiều lúc cũng bị cám dỗ với lối sống phô trương quảng cáo mà không hay biết… Hãy nhìn ngắm Đức Ki-tô: Ngài chính là Đường, là Sự Thật để học sống trung thực như Chúa dạy: “Có nói có, không nói không, thêm thắt là do ác quỉ.”

Mời Bạn: Bạn hãy kiểm điểm lại sự trung thực trong lời nói của bạn. Bạn hãy can đảm sống trung thực theo giáo huấn của Chúa Giê-su để đem lại bình an cho gia đình và cho thế giới.

Chia sẻ: Bạn có những trải nghiệm gì về những hậu quả của thói xấu gian dối này trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội trong đời sống đạo?

Sống Lời Chúa: Tránh lời nói làm tổn thương người anh em, thói ngồi lê đôi mách, nói xấu, khoe khoang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm để sống bác ái và trung thực trong lời nói, để chúng con trở thành con cái của Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.