• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN CTT Hiện Xuống - A

31/04/20 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Ga 20,19-23

GIỐNG NHƯ CHÚA KI-TÔ

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)

Suy niệm:“Sứ vụ chính của Chúa Thánh Thần không phải là đem lại sự xúc động, nhưng tạo nên nơi ta tính cách giống như Đức Ki-tô” (Thần học gia J. Packer). Ki-tô giáo trình bày cho nhân loại một hướng đi, một mục đích rõ ràng cho cuộc đời con người: tôn vinh Chúa và cứu độ mình cùng với người khác. Đồng thời Ki-tô giáo cũng giới thiệu cho ta một hình tượng lý tưởng rất gần gũi, rất thật với con người. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài là mẫu gương hoàn hảo cho ta về cung cách sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, cũng như sống tình huynh đệ với người khác như anh em, chị em với nhau. Thánh Thần, Đấng hiện diện trong ta, sẽ giúp ta tập có những tâm tình, cũng như sống các tính cách như-Giê-su ấy trong cách hành xử mỗi ngày.

Mời Bạn:“Tôi không muốn thế gian định nghĩa Chúa cho mình. Tôi muốn Thánh Thần mạc khải Chúa cho mình” (A. Tozer). Chúa Thánh Thần giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, để sống tình cha-con với Ngài như Chúa Giê-su đã từng làm gương. Bạn hãy nhớ đến Thánh Thần mỗi khi khởi đầu ngày sống, trước các việc đạo đức, cũng như trước mỗi lựa chọn lớn nhỏ trong ngày, để bạn càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người Anh Cả của mình.

Sống Lời Chúa: Trước các công việc của ngày sống, tôi hướng về Thánh Thần, xin Ngài giúp tôi biết tâm tình phải có để sống đẹp lòng Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con. Xin giúp con có những tâm tình, tính cách như Chúa Ki-tô. Amen.


01/06/20 THỨ HAI TUẦN 9 TN
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh -
Mc 12,1-12

 TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

“Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: Chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.”  (Mc 12,6-7)

Suy niệm: Qua dụ ngôn những tá điền sát nhân, Chúa Giê-su tóm tắt toàn bộ lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa đã chọn dân tộc Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài, rồi sai các ngôn sứ đến chuẩn bị cho dân đón nhận Đấng Cứu Độ, nhưng tất cả họ đều bị bách hại, giết chết. Dù vậy, Ngài vẫn khoan dung, tha thứ và nhất là Ngài vẫn yêu thương và ban cho nhân loại Người Con Một để Người chịu đóng đinh thập giá, chịu chết để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại.

Mời Bạn: Ngài ban cho con người có tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó kể cả khi con người dùng nó để chống lại Ngài. Thế nhưng, con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Sẽ là hạnh phúc lớn lao cho chúng ta khi chúng ta sử dụng tự do để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, để hành động vì vinh danh Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày kiểm điểm đời sống: Tôi đã sử dụng tự do để làm việc thiện, để làm vinh danh Chúa hay tôi lạm dụng tự do để buông mình theo các đam mê dục vọng?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen. (Kinh Dâng Hiến của thánh Inhaxiô)


02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN - Mc 12,13-17

TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)

Suy niệm: Lấy cớ chính trị để gài bẫy nhằm tố cáo ai đó phản quốc, phản động không phải là một phát minh của thời hiện đại. Sách Tin Mừng cho biết: “Mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mc 12,13). Cái bẫy họ đưa ra thật hiểm: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhưng Chúa Giê-su không dễ dàng mắc bẫy của họ. Câu trả lời thật tuyệt vời của Ngài là khuôn mẫu ngàn đời cho thái độ của Ki-tô hữu đối với những thực tại trần thế: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Tôn trọng trật tự trần thế và chu toàn những nghĩa vụ chính đáng đối với chúng nhưng đồng thời cũng không xao nhãng nghĩa vụ đối với quê hương vĩnh cửu và Thiên Chúa là Chủ tể muôn loài.

Mời Bạn: Việc dấn thân xây dựng quê hương trần thế tốt đẹp như ý định của Thiên Chúa chính là bổn phận của con người khi họ được Chúa trao cho sứ mạng coi sóc vũ trụ mà Ngài đã dựng nên (x. St 2,15). Trần thế này phải dẫn chúng ta đến mục đích tối hậu là cuộc sống hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Đừng mải mê với những lợi lộc, thú vui, danh vọng ở thế gian này mà quên tiến về “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20), là thượng giới, “nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1).

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn hướng lòng về Chúa và nguyện làm việc này tốt đẹp để vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, qua việc chu toàn bổn phận làm con Chúa và tích cực xây dựng quê hương trần thế ngày càng tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Amen.


03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo
- Mc 12,18-27

CHUYỆN Ở ĐỜI NÀY

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)

Suy niệm: Nếu cuộc sống chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm ở cõi đời này, rồi chết là hết, chỉ còn lại nấm mồ, thì thật là đáng tiếc vì đời thật đẹp mà sao quá vắn vỏi! Cái chết tước đi hết mọi thứ của họ. Nếu con người phải kết thúc tất cả với cái chết, thì những năm tháng sống ở trần gian nào có ý nghĩa gì! Thế nên, việc dựng vợ gả chồng và sinh con cái để duy trì nòi giống nơi những thế hệ con cháu là chuyện cần thiết ở đời này. Chính vì tâm trạng tiếc nuối “chuyện ở đời này” như thế, nên dù tin có đời sau, người ta cũng muốn hình dung cuộc sống mai hậu “dương sao âm vậy” không khác chi đời này. Chúa Giê-su tiết lộ, cuộc sống đời sau là cuộc sống trổi vượt, không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian, nên không còn chuyện ăn uống, dựng vợ gả chồng mà là cuộc sống như các thiên thần.

Mời Bạn: Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Chúng ta được mời gọi đừng vì quyến luyến “chuyện ở đời này” mà lãng quên “tìm kiếm những sự trên trời” là quê hương đích thực của chúng ta.

Chia sẻ điều bạn đã làm rút ra từ câu tuyên xưng đức tin: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.”

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một số việc hy sinh hãm mình để tập dứt bỏ tính quyến luyến “những sự đời này”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng Hằng Sống. Chúa hứa ban phần thưởng Nước Trời cho những ai tin vào Người. Xin ban ơn để chúng con ngay khi đang sống ở đời này biết chứng minh niềm tin vào sự sống đời sau.


04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN - Mc 12,28b-34

GIỚI RĂN ĐỆ NHẤT

Đức Giê-su nói: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,28-30)

Suy niệm: Cha Voilleaume nói: “Cả khi ta tận tuỵ đến kiệt sức, điều ấy cũng chẳng ích lợi gì nếu tình yêu Đức Giê-su không có nơi ta.” Điều này cho thấy, không thể nào lấy việc ăn ngay ở lành, từ thiện, công bằng xã hội để thay thế cho bổn phận kính mến Chúa. Kính mến Chúa là giới răn đệ nhất, là giới răn không thể được đo lường nơi một số công việc. Giới răn này đòi hỏi dâng hiến tâm hồn, toàn thể con người mình cho Đấng mình yêu. Người ta có thể cho tất cả những gì mình có hơn là dâng hiến bản thân mình. Nơi giới răn này, Thiên Chúa muốn chúng ta dâng nốt điều chúng ta còn ngại ngùng không muốn, đó là dâng trọn trái tim cho Chúa cách vĩnh viễn, không so đo. Phải có một lòng thương yêu nồng nhiệt và sâu rộng mới có hành động đáp trả này.

Mời Bạn: Lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự chẳng để bạn yên bao giờ. Một sáng kiến yêu thương này vừa xong, một sáng kiến yêu thương khác đã nảy sinh thôi thúc bạn. Bạn có cảm nghiệm được điều này không?

Chia sẻ: Khi xét mình, bạn có xét đến nồng độ mến Chúa trong công việc của bạn, trong ngày sống của bạn không?

Sống Lời Chúa: Với lòng kính mến Chúa, bạn hãy chọn quyết chiến với một tội lỗi mà bạn thường chào thua.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được nhớ đến Chúa, hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa. Xin gia tăng trong con ba ước vọng đó cho tới khi nào tâm hồn con được Chúa hoán cải. (Thánh Augustin)


05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo -
Mc 12,35-37

CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại làm con vua ấy sao được?” (Mc 12,37)

Suy niệm: Đấng Ki-tô là “con vua Đa-vít”, đó là một chân lý mà người Do Thái tin nhận không cần bàn cãi (x. Tv 132,10-11). Nhưng các kinh sư lại không thể trả lời khi Chúa Giê-su chất vấn ngược lại họ: Tại sao vua Đa-vít xưng tụng Đấng Ki-tô là “Chúa Thượng”? Dường như hai vai trò này không thể dung hợp trong một ngôi vị Ki-tô: Làm sao vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là “Chúa Thượng” của mình, thế mà vị Chúa Thượng ấy lại trở thành “con cháu” của nhà vua được? Các nhà thông luật Do Thái bối rối cũng phải thôi, bởi vì căn tính và sứ mạng của Đấng Ki-tô là một mầu nhiệm chỉ có thể chiêm ngắm với cặp mắt đức tin; và hơn nữa Đấng Ki-tô là người con sinh ra bởi dòng dõi vua Đa-vít, lại chính là Con Thiên Chúa nhập thể nơi con người Giê-su Na-da-rét đang hiện diện ở giữa họ đây.

Mời Bạn: Chính vì cái nhìn mang tính trần tục, với ý đồ vụ lợi thực dụng mà họ không thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn siêu việt hạ mình sinh xuống trần như một phàm nhân. Mầu nhiệm đó vẫn là một thách đố lớn cho con người trong thế giới hiện đại. Bạn có dám tin và làm chứng cho niềm tin đó hay không? Bạn nhớ thánh Gio-an tông đồ quả quyết ai “tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm” thì người ấy bởi Thần Khí của Thiên Chúa, bằng không người ấy là kẻ “phản Ki-tô” (1 Ga 4,2-3).

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ thờ lạy trước Thánh Giá Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến cứu độ chúng con, xin cho chúng con vững tin vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.


06/06/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Nô-be-tô, giám mục  -
Mc 12,38-44

CHÂN THẬT VỚI CHÚA VÀ ANH EM

Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43b)

Suy niệm: Lòng háo danh dẫn đến lối sống đạo đức giả, làm mọi cách để xây dựng hình ảnh bên ngoài mà đánh mất tấm lòng chân thật bên trong. Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su quan sát người ta bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ và đưa ra lời nhận định. Những người giàu có háo danh, thích tìm lời khen, “bỏ thật nhiều tiền” nhưng Chúa cho rằng không bằng một bà goá “bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma”: bà được coi là “đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” Hình ảnh trái ngược giữa sự giả tạo của những “ông kinh sư… thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc” và tấm lòng của bà góa nghèo là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về sự chân thật trong cung cách sống đạo: chân thật với Thiên Chúa, chân thật với lòng mình, trong lời nói cũng như trong mọi hành động.

Mời Bạn: Lòng háo danh làm cho những việc vốn là đạo đức tốt đẹp trở thành hư hỏng, sai lệch, và mất mọi công phúc trước mặt Chúa. Trái lại sự chân thành trong lời nói và hành động thường được xuất phát từ một trái tim biết yêu thương, một cách sống liêm khiết chính trực và khiêm tốn của một người có lương tâm ngay lành.

Sống Lời Chúa: Để lượng giá sự chân thực của mình, mời bạn tập xét mình theo chiều sâu, bằng cách nhìn lại một hành vi của mình, xét xem động lực nào thúc đẩy mình làm điều đó, và động lực đó có pha lẫn một chút gì là háo danh, vụ lợi hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim tinh tuyền để con biết sống trọn tình với Chúa và biết sống chân thành với anh chị em. Amen.