• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 4 MC - A

 22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A - Ga 9,1-41

THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)

Suy niệm: Volta, người sáng chế ra pin Volta năm 1880, và cũng năm đó, Edison, người hoàn thiện phát minh bóng đèn tròn đốt bằng dây tóc trong chân không để đưa vào sản xuất hàng loạt đã giúp cho nhân loại mau chóng thoát khỏi cảnh tăm tối và được sống trong tràn ngập ánh sáng, cả hai ông cho biết họ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài là vị kỹ sư vĩ đại nhất mà họ đặc biệt tôn trọng. Những nhà bác học này nhắc chúng ta nhớ đến Thiên Chúa là Đấng tạo thành ánh sáng. Và Ngài cũng chính là Ánh Sáng, ánh sáng thiêng liêng soi sáng chúng ta đi vào cõi mầu nhiệm để cảm nhận được Chân Lý ở nơi Thiên Chúa. Tin Mừng Gio-an cho biết Ánh Sáng đó đã đến thế gian. Ánh sáng đó là chính Đức Giê-su: “Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9,5).

Mời Bạn: Triết gia Plato nói: “Bi kịch thực sự cho con người là khi họ sợ hãi ánh sáng.” Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được vẻ đẹp của vũ trụ. Thật là tai hoạ nếu như ánh sáng đó mất đi. Thế nhưng còn bi kịch hơn khi người ta thấy hoặc sợ hãi trước ánh sáng siêu nhiên, vì lúc đó họ sẽ không thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Đức Giê-su là chính Ánh Sáng đó. Ngài kéo chúng ta từ chốn tối tăm tội lỗi để trở nên con cái sự sáng. Ngài là ánh sáng chiếu soi vào trái tim và tâm trí chúng ta, để trái tim chúng ta bừng nóng vì được yêu thương, để tâm trí chúng ta được no thỏa hạnh phúc, vì thấy hướng đi và ý nghĩa của cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn vì được biết Chúa Giêsu là ánh sáng thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở mắt cho con nhìn thấy ánh sáng tình yêu Chúa và xin giúp con loan truyền ánh sáng của Chúa. Amen.


23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC
Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục - Ga 4,43-54

XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN

Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Suy niệm: Không ít người, ngay cả các Ki-tô hữu đã hoài nghi, không biết niềm tin mà Kinh Thánh nói, có thật sự đem lại gì trong thực tế không. Tuy nhiên, không chỉ trong Kinh Thánh, cuộc sống này cũng luôn cần phải lấy chữ “tin” như nền tảng mọi quan hệ của xã hội. Gia đình là “tế bào gốc” để cấu thành nên xã hội, thế mà gia đình ấy được khởi đầu và tồn tại dựa trên chữ “tin.” Đôi bạn hứa chung thủy với nhau trọn đời trong ngày thành hôn. Lời hứa ấy không dây xích nào buộc lại được, chỉ dựa trên niềm tin và lòng yêu mến nhau mà thôi. Viên sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay là gương mẫu đặc biệt của niềm tin. Ông đặt cược mạng sống con ông và cả cuộc sống của ông vào Đức Giê-su, vì ông tin vào thế giá, quyền năng của Ngài. Tin vào lời hứa của Đức Giê-su, ông ra về, và con ông được khỏi bệnh.    

Mời Bạn: Có những lúc bạn hoài nghi vào quyền năng và sự hiện diện của Chúa Giê-su. Có lắm khi bạn kêu xin Chúa ban thêm niềm tin cho bạn, để có thể chỉ tựa nương vào Chúa mà thôi, nhưng bạn thấy đức tin ấy vẫn yếu mềm. Bạn hãy bắt chước viên sĩ quan hôm nay, để có thể lớn lên trong đức tin. Ông NGHE tin tức về Giê-su, ĐẾN GẶP, KÊU XIN, và TIN TƯỞNG vào Lời Ngài. Bạn cũng hãy làm như thế.

Sống Lời Chúa: Tôi đến gặp Chúa Giê-su trong thánh lễ, rước Ngài cách sốt sắng, và xin ơn thêm đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ngày xưa các Tông đồ đã cầu xin Chúa ban thêm đức tin. Hôm nay, xin Chúa cũng ban ơn ấy cho chúng con, để chúng con tín thác vào Chúa. Nhờ đó, có thể làm lan tỏa tình yêu Chúa. Amen.


24/03/20 THỨ BA TUẦN 4 MC - Ga 5,1-3a.5-16

SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG

Anh ta đi nói với người Do thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. (Ga 5,16)

Suy niệm: Không phải một lần mà rất nhiều lần, người Do thái kết án Chúa Giê-su về việc vi phạm luật ngày Sa-bát. Và cũng ngần ấy lần Ngài khẳng định: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát” (Mc 2,28; Mt 12,8). Đương nhiên phải có lề luật trong xã hội, nhưng luật ‘vị nhân sinh,’ chứ không phải con người vì luật, điều này ai cũng biết rõ. Thêm vào đó, thánh Phao-lô xác quyết: luật tối thượng vẫn là luật yêu thương (x. Rm 13,10). Chúa Giê-su đến trần gian để mạc khải cho con người biết chân dung đích thực của vị Thiên Chúa Tình Yêu: một Người Cha yêu thương con cái, tìm cách cứu con cái khỏi ách nô lệ của tội, đưa dẫn họ đến hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ ấy nếu ta luôn sống trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Mời Bạn: Thiên Chúa thấu suốt chúng ta, dù là những tư tưởng kín ẩn, không giấu giếm được điều gì, xấu tốt đều lộ rõ. Vậy vì cớ gì chúng ta lại kết án anh chị em mình nhỉ? Làm như thế bạn và tôi tỏ ra mình tốt lành hơn ư? Chắc chắn là không rồi! Thế thì đừng viện dẫn những luật lệ phi nhân để kết án những người hành động vì lòng nhân ái.

Chia sẻ: Cách thực hành lề luật nào khiến bạn dễ trở thành vô cảm và trở nên ‘quan án’ đối với người khác?

Sống Lời Chúa: Trong dịp sám hối Mùa Chay, bạn hãy quyết tâm không kết án tha nhân nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến thế gian để chữa lành hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và đối xử bác ái với tha nhân như Chúa đã đối xử với con. Amen.


25/03/20 THỨ TƯ TUẦN 4 MC
Lễ Truyền Tin - Lc 1,26-38

THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,28)

Suy niệm: Quan niệm đông phương nhìn vũ trụ nhân sinh theo nguyên lý tam tài: phải có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới bảo đảm được sự thành đạt trong cuộc sống. Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cũng thế, Ngài chỉ sai Con Một Ngài đến khi cả ba yếu tố đó đều hội đủ: - “thiên thời”: “khi thời gian tới hồi viên mãn” (Ga 4,4); - “địa lợi”: trong dòng tộc Đa-vít, tại miền đất mà Chúa đã ban và trong lịch sử của dân riêng Ngài; và – “nhân hoà”: chỉ khi có lời thưa của Đức Ma-ri-a: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” “Thiên thời, địa lợi” là do sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Còn yếu tố “nhân hoà” Chúa dành cho con người định đoạt.

Mời Bạn: Đặt biến cố truyền tin vào trong từng giây phút sống của mình, chắc chắn không phải là một sứ thần Chúa sẽ đến hỏi ý chúng ta. Thay vào đó, có thể là một người thân, một người bạn hữu, là một trong những người mà ta thường gặp hằng ngày, có khi là một người cơ nhỡ, khổ đau mà tình cờ chúng ta tiếp xúc. Phải có yếu tố “nhân hoà” của bạn thì Chúa mới có thể qua bạn mà đến với người khác đấy. Liệu bạn có thể thưa vâng như Mẹ, để ơn huệ và tình yêu Chúa lan truyền cho đời sống không?

Chia sẻ: Những yếu tố “thiên thời, địa lợi” cho việc loan báo Tin Mừng ngày hôm nay là phần Chúa; yếu tố “nhân hoà”, phần của bạn, bạn đã có chưa?

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, bạn dành ít là 5 phút mỗi ngày để cầu nguyện riêng với Chúa, và tập thưa vâng với Ngài.

Cầu nguyện:Hát bài “Xin Vâng” hoặc đọc kinh Truyền Tin vào giờ trưa.


26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC - Ga 5,31-47

VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)

Suy niệm: Có những người Hồi giáo thuộc lòng kinh Co-ran. Có những anh em Tin Lành thuộc cả số câu, số đoạn trong Kinh Thánh. Những người Do thái cũng thuộc Thánh Kinh không kém. Họ còn thể hiện ra bên ngoài bằng cách đeo những câu Kinh Thánh trên trán, trên tay áo. Nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ để gọi là biết Kinh Thánh. Mà “Chưa biết Kinh Thánh là chưa biết Đức Ki-tô” (Th. Giê-rô-ni-mô). Để biết và tin vào Ngài, Đức Ki-tô chỉ cho chúng ta một cách, đó là nhìn vào những công việc mà “Chúa Cha đã giao cho tôi, để tôi hoàn thành” (c. 36), đó là làm cho “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,22). Và lời chứng cao nhất, thuyết phục nhất là việc Ngài uống cạn chén đắng thập giá để vâng theo ý Chúa Cha (x. Lc 22,42).

Mời Bạn: Việc Chúa làm minh chứng Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Cũng thế, để làm chứng mình thuộc về Đức Ki-tô, chúng ta hãy làm công việc của Ngài. Chúng ta tự hào là thuộc về Giáo Hội Chúa Ki-tô, “đang nắm giữ kho tàng mạc khải”, nhưng coi chừng chúng ta lại không biết Đức Ki-tô chỉ vì đã không sống theo lời Chúa, không làm công việc Ngài giao phó.

Chia sẻ:Làm những việc Thiên Chúa muốn là làm những việc gì? (x. Ga 6,28)

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh để tỏ lòng khao khát hiệp thông với Đức Ki-tô trong cuộc khổ nạn của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sẵn sàng tìm biết ý Chúa. Và một khi biết được ý Chúa rồi, xin ban sức cho con thực hiện theo cách Chúa muốn.


27/03/20 THỨ SÁU TUẦN 4 MC - Ga 7,1-2.10.25-30

CÁI GIÁ CỦA VIỆC BIẾT THIÊN CHÚA

“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)

Suy niệm: Nhiều người Do thái không bao giờ nhìn nhận Chúa Giê-su là sứ giả từ Thiên Chúa mà đến, một phần vì lý lịch nghèo nàn của Ngài, phần khác vì giáo lý Ngài giảng dạy trái với truyền thống, ngược với những gì họ rao giảng, đề cao. Vì lý do ấy, Ngài bị họ bắt bẻ, làm khó dễ, coi thường, thậm chí tìm cách loại trừ. Chuyện đương nhiên ấy sẽ phải xảy ra, là cái giá phải trả cho việc Ngài biết và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Là sứ giả, làm chứng nhân cho Chúa thật sự là vinh dự, hạnh phúc và vinh quang, nhưng cũng kèm theo đau khổ, tủi nhục, lắm lúc cả mạng sống. Chúa Giê-su biết rõ sự thật ấy, nhưng không hề nao núng, sờn lòng. Với Ngài, sứ mệnh Chúa Cha ủy thác là trên hết; cứu độ con người là mục đích, là lẽ sống của tất cả cuộc đời khi Ngài sinh xuống trần gian.

Mời Bạn: Mùa Chay là thời gian thuận tiện để ta đào sâu hơn tương quan giữa ta với Chúa. Càng đi sâu vào mầu nhiệm thập giá bao nhiêu, ta càng khám phá cái giá phải trả cho sự kết hợp thần linh này bấy nhiêu. Tuy nhiên, đó là điều cần làm, giúp ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng ta yêu mến: cùng chịu đau khổ với Ngài để được vinh quang phục sinh với Ngài.

Sống Lời Chúa: Xác tín câu Lời Chúa: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9a), và mỗi ngày xét xem mình đã thực thi ý Chúa như thế nào trong các việc bổn phận hằng ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con. Biết Chúa để yêu Chúa hơn nữa. Biết con để con khiêm tốn nhận đúng sự thật về mình, và cần Chúa nhiều hơn. Amen.


28/03/20THỨ BẢY TUẦN 4 MC - Ga 7,40-53

BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?

“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)

Suy niệm: Đứng trước Đức Giê-su, người ta có nhiều cách đáp lại khác nhau. Nghe lời giảng của Ngài, có nhiều người nhìn nhận Ngài là Đấng Ki-tô, hay là một ngôn sứ; nhưng cũng có lắm kẻ không tin vì định kiến về dòng tộc, quê quán của Ngài, thậm chí đã có người định bắt Người. “Dấu hiệu chống đối” Đức Giê-su (x. Lc 2,34) đặc biệt nổi bật trong hàng ngũ các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Những người lính được lệnh bắt Ngài đã trở về tay không, do say mê lời giảng của Ngài, chấp nhận bị thượng cấp khiển trách, thậm chí bị kỷ luật nữa. Ông Ni-cô-đê-mô đã can đảm đứng lên biện hộ cho Đức Giê-su, cho dù tiếng nói của ông chỉ là thiểu số không đủ để thuyết phục phe chống đối Ngài.

Mời Bạn: Ngày nay Thầy Giê-su vẫn còn mang thân phận ngôn sứ nơi những người bị bách hại, bị loại trừ. Họ là những người đấu tranh cho tự do và công lý, các tín hữu bị bách hại vì niềm tin, những vị chủ chăn bị bách hại vì bênh vực quyền sống của con người, cũng như các giá trị Tin Mừng. Họ là những người dám nói lên sự thật như bác sĩ Li Wenliang để cảnh báo sự lây lan của dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Còn bạn, bạn thuôc nhóm người nào: tin nhận hay chối bỏ Thầy Giê-su? Bạn có dám sống theo lương tâm và bênh vực công lý, can đảm lội ngược dòng để đứng về phía người cô thế bị hàm oan?

Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe và tìm hiểu kỹ về tha nhân trước khi nhận xét họ như Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn khôn ngoan và nhạy bén, để đón nhận chân lý mạc khải, những dấu chỉ thời đại, và yêu thương anh chị em của con. Amen.