• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa - Tuần 11- TN - B

nenchuanen11b


"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.

5' Lời Chúa - Tuần 10- TN - B

chuananmmtvc

 "Anh em hãy cầm lấy, này là mình Thầy ...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô

chuananmmtvc

Đại lễ Vượt Qua được tái diễn hằng năm để tạ ơn và ghi nhớ ơn cứu độ của Thiên chúa cho dân Ngài.

5' Lời Chúa - Tuần 9 - TN - B

chuanhat9nentnb

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ